AM
RU EN

FDA Laboratory

Դու կարո´ղ ես առողջ ապրել

Թեստային ծառայություններ

Սննդի անվտանգության փորձարկման լաբորատորիա

 

 • Միս, մսամթերք
  • Բոլոր տեսակի մորթի նաև որսի ենթակա վայրի կենդանիների և թռչունների միս, այդ թվում ՝ կիսապատրաստվածքներ՝ թարմ, պաղեցված, քիչ սառեցված, սառեցված, սպանդային ենթամթերք (լյարդ, երիկամներ, լեզու, ուղեղ, սիրտ) պաղեցված, սառեցված, սննդային արյուն և դրանից պատրաստված մթերք, խոզի կաշի

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   − օսլայի պարունակության որոշում
   − ընդհանուր ֆոսֆորի զանգվածային մասի որոշում
   − հիդրօքսիպրոլինի որոշում
   − pH-ի որոշում
   − քլորիդների զանգվածային մասի որոշում
   − խոնավության զանգվածային մասի որոշում
   − ճարպի պարունակության որոշում
   − նիտրատի որոշում
   − նիտրիտների պարունակության որոշում
   − սպիտակուցի պարունակության որոշում
   -թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   - գերօքսիդացման թվի որոշում
   - ներկանյութերի պարունակության որոշում (TLC)
   - ամոնիումի և դրա աղերի որոշում (թռչնի համար)
   - պերօքսիդազայի որոշում (թռչնի համար)
   - ցնդող ճարպաթթուների զանգվածի որոշում (թռչնի համար)
   2. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   − կապար, կադմիում
   − արսեն
   − սնդիկ
   3. Հակաբիոտիկներ (բացի վայրի կենդանիներից)
   − լևոմիցետին
   − տետրացիկլինի խումբ
   4. Պեստիցիդներ
   − ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   − ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   5. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   − Ախտածին մանրէներ,այդ թվում՝ սալմոնելներ (Salmonella)
   − L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   − բորբոսասնկեր
   − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
   -Proteus խմբի մանրէներ
   -Campylobacter ցեղի մանրէներ
   սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
  • Տավարի, խոզի, ոչխարի և մորթի ենթակա այլ կենդանիների ճարպային հումք, այդ թվում խոզի ճարպ պաղեցված, սառեցված, աղ դրած, ապխտած

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   − ընդհանուր ֆոսֆորի զանգվածային մասի որոշում
   − խոնավության զանգվածային մասի որոշում
   − ճարպի պարունակության որոշում
   − նիտրատի զանգվածային մասի որոշում
   - նիտրիտների զանգվածային մասի որոշում
   − սպիտակուցի պարունակության որոշում
   -խոնավության որոշում
   -բեկման ցուցիչ
   -յոդային թվի որոշում
   -թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   -գերօքսիդացման թվի որոշում
   2. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   − կապար, կադմիում
   − արսեն
   − սնդիկ
   3. Հակաբիոտիկներ (բացի վայրի կենդանիներից)
   − լևոմիցետին
   − տետրացիկլինի խումբ
   4. Պեստիցիդներ
   − ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   − ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   Նիտրոզամիններ - ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   5. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   − Ախտածին մանրէներ,այդ թվում՝ սալմոնելներ (Salmonella)
   − L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   -Campylobacter ցեղի մանրէներ
   սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
  • Կենդանական ծագում ունեցող հալեցված ճարպեր, կենդանական (ներառյալ կաթնային ճարպը) և բուսական յուղերի համակցմամբ

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   − խոնավության զանգվածային մասի որոշում
   − ճարպի պարունակության որոշում
   − նիտրատի որոշում
   - նիտրիտների զանգվածային մասի որոշում
   - նիտրիտների զանգվածային մասի որոշում
   − սպիտակուցի պարունակության որոշում
   - հակաօքսիդանտների որոշում
   - ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանի որոշում
   - տիտրի որոշում
   - չօճառացվող նյութերի որոշում
   - բութիլօքսիանիզոլի և բութիլօքսիտոլուոլի որոշում
   - ստիրոլների առանձին և ընդհանուր պարունակությունների որոշում
   - եռագլիցերիդնռրի մոլեկուլների երկրորդ դիրքում ճարպաթթուների բաղադրության որոշում
   -ճարպաթթուների մեթիլ եթերների որոշում
   - յոդային թվի որոշում
   - օճառացման թվի որոշում
   -անիզիդային թվի որոշում
   - խոնավություն և ցնդող նյութերի պարունակության որոշում
   -բեկման ցուցիչի որոշում
   Օքսիդացման-փչացման ցուցանիշներ
   -թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   -գերօքսիդացման թվի որոշում
   2. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   − կապար, կադմիում
   − արսեն
   − սնդիկ
   - պղինձ
   - երկաթ
   3. Պեստիցիդներ
   − ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   − ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)

   Նիտրոզամիններ

   - ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը

   4. Միկոտոքսիններ
   -աֆլատոքսին B1
   5. Հակաբիոտիկներ (բացի վայրի կենդանիներից)
   − լևոմիցետին
   − տետրացիկլինի խումբ, ստրեպտոմիցին, պենիցիլին
   6. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   − Ախտածին մանրէներ,այդ թվում՝ սալմոնելներ (Salmonella)
   − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
   − L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   -Campylobacter ցեղի մանրէներ
   − խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
   - սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
  • Երշիկեղեն, ապուխտներ, խոհարարական արտադրանք թռչնի, կենդանիների մսից

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   օսլայի պարունակության որոշում
   ընդհանուր ֆոսֆորի զանգվածային մասի որոշում
   հիդրօքսիպրոլինի որոշում
   pH-ի որոշում
   քլորիդների զանգվածային մասի որոշում
   խոնավության զանգվածային մասի որոշում
   ճարպի պարունակության որոշում
   նիտրատի որոշում
   նիտրիտների զանգվածային մասի որոշում
   սպիտակուցի պարունակության որոշում
   ներկանյութերի պարունակության որոշում (TLC)
   նատրիումի քլորիդի զանգվածային բաժնի որոշում
   2. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   3. Միկոտոքսիններ
   -աֆլատոքսին B1
   4. Հակաբիոտիկներ (բացի վայրի կենդանիներից)
   − լևոմիցետին
   տետրացիկլինի խումբ, ստրեպտոմիցին, պենիցիլին
   Նիտրոզամիններ
   -ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   Բենզ(ա)պիրեն
   5. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին մանրէներ,այդ թվում՝ սալմոնելներ (Salmonella)
   ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
   L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Էնտերոկոկեր (Enterococcus
   սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
   E. coli
  • Ենթամթերքից պատրաստված մսամթերք (պաշտետներ, լիվերային երշիկներ, զելցներ, դոնդողներ, արյունային երշիկներ) և արյուն: Ենթամթերքի, երշիկի արյան, լցոնքի օգտագործմամբ եփված արտադրանք (երշիկներ, արյունային երշիկներ, լցոնքով ուտեստներ)

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   օսլայի պարունակության որոշում
   ընդհանուր ֆոսֆորի զանգվածային մասի որոշում
   հիդրօքսիպրոլինի որոշում
   pH-ի որոշում
   քլորիդների զանգվածային մասի որոշում
   խոնավության զանգվածային մասի որոշում
   ճարպի պարունակության որոշում
   նիտրատի որոշում
   նիտրիտների զանգվածային մասի որոշում
   սպիտակուցի պարունակության որոշում
   ներկանյութերի պարունակության որոշում (TLC)
   նատրիումի քլորիդի զանգվածային բաժնի որոշում
   2. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   3.Հակաբիոտիկներ
   − լևոմիցետին
   տետրացիկլինի խումբ, ստրեպտոմիցին, պենիցիլին
   Նիտրոզամիններ
   -ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   4.Պեստիցիդներ
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
    
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին մանրէներ,այդ թվում՝ սալմոնելներ (Salmonella)
   ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
   L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
   բորբոսասնկեր
   սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
  • Պահածոներ՝ մսից, ենթամթերքից, այդ թվում պաշտետային (բոլոր տեսակների մորթի և որսի ենթակա կենդանիներից), մսաբուսային, նաև թռչնամսից (մսաբուսային, այդ թվում՝ պաշտետային և խճողակային): Թռչնամիս՝ տաք և սուբլիմացված, չորացված

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   յուղի և ճարպի զանգվածային մասի որոշում
   կերակրի աղի զանգվածային մասի որոշում
   նիտրատի որոշում
   pH-ի որոշում
   սպիտակուցների տրոհման միջոցով թարմության որոշում
   ցնդող ճարպաթթուների որոշում
   ճարպի թթվային թվի որոշում
   ճարպի պերօքսիդային թվի որոշում
   ածխաջրեր պարունակող հավելումների որոշում
   ածխաջրերի զանգվածային բաժնի որոշում
   ընդհանուր ֆոսֆորի զանգվածային մասի որոշում
   սպիտակուցի պարունակության որոշում
   օսլայի պարունակության որոշում
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   4. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին B1
   5. Հակաբիոտիկներ (բացի վայրի կենդանիներից)
   − լևոմիցետին
   տետրացիկլինի խումբ, ստրեպտոմիցին, պենիցիլին
   Նիտրոզամիններ
   -ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   4. Պեստիցիդներ
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   5. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   «Ե» խմբի կիսապահածոների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշները (արտադրական մանրէազերծություն)
   «Ա» խմբի լիարժեք պահածոների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշները (արտադրական մանրէազերծություն
 • Կաթ, կաթնամթերք
  • Հում կաթ և սերուցք

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ջերմաստիճանի որոշում
   թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   յուղի զանգվածային մասի որոշում
   սոմատիկ բջիջջների առկայության որոշում
   խտության որոշում
   սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի
   պարունակության որոշում
   ընդհանուր ֆոսֆորի պարունակության որոշում
   սառեցման կետի որոշում
   - բենզոյաթթվի և սորբինաթթվի
   պարունակությունների որոշում
   − շիճուկի pH որոշում
   − սախարոզի և գլյուկոզի զանգվածային մասի
   որոշում
   − լակտոզի և գալակտոզի զանգվածային մասի
   որոշում
   -գերօքսիդային թվի որոշում
   3. Վիտամիններ
   -A վիտամինի պարունակության որոշում
   -C վիտամինի պարունակության որոշում
   -E վիտամինի պարունակության որոշում
   -PP վիտամինի պարունակության որոշում
   -B1 վիտամինի պարունակության որոշում
   -B2 վիտամինի պարունակության որոշում
   Արգելակող (ինհիբիրացնող) նյութեր
   4. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   -կապար, կադմիում
   −արսեն
   - սնդիկ
   5. Միկոտոքսիններ
   − աֆլատոքսին M1
   6. Հակաբիոտիկներ
   -լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   -ստրեպտոմիցին
   7. Պեստիցիդներ
   -ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   -Պոլիքլորացված բիֆենիլներ
   −ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում
   8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
  • Կաթ և սերուցք ջերմամշակված շիճուկ, մածուն, կաթնային շիճուկ, հեղուկ կաթնաթթվային ըմպելիքներ, այդ թվում թան, յոգուրտ, թթվասեր, ըմպելիքներ կաթնային հիմքով

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ջերմաստիճանի որոշում
   թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   յուղի զանգվածային մասի որոշում
   խտության որոշում
   սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սառեցման կետի որոշում
   յուղազերծ նյութում խոնավության որոշում
   տիտրվող թթվայնության որոշում
   չոր յուղազերծ մասի որոշում
   չոր նյութերի զանգվածային մասի որոշում
   բուսական յուղի հայտնաբերում
   յուղի պարունակության որոշում
   կաթնաթթվի և լակտատների պարունակության որոշում
   ազոտի և սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   ընդհանուր ֆոսֆորի պարունակության որոշում
   սախարոզի պարունակության որոշում
   բենզոյաթթվի և սորբինաթթվի պարունակությունների որոշում
   կերակրի աղի որոշում
   pH-ի որոշում
   սախարոզի և գլյուկոզի զանգվածային մասի որոշում
   լակտոզի և գալակտոզի զանգվածային մասի որոշում
   գերօքսիդային թվի որոշում
   3. Վիտամիններ
   A վիտամինի պարունակության որոշում
   C վիտամինի պարունակության որոշում
   E վիտամինի պարունակության որոշում
   PP վիտամինի պարունակության որոշում
   B1 վիտամինի պարունակության որոշում
   B2 վիտամինի պարունակության որոշում
   Արգելակող (ինհիբիրացնող) նյութեր
   4. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   5. Միկոտոքսիններ
   − աֆլատոքսին M1
   6. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, տետրացիկլինի խումբ, պենիցիլին
   -ստրեպտոմիցին
   7. Պեստիցիդներ
   -ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   -Պոլիքլորացված բիֆենիլներ
   −ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում
   8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   Կաթնաթթվային մանրէներ
   Բիֆիդոմանրէներ
   Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (S.aureus)
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Լիստերիա մոնոցիտոգենես(L. monocytogenes)
   Խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  • Կաթնաշոռ և կաթնաշոռային մթերք, կաթնային մածուկանման սպիտակուցային մթերք

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ջերմաստիճանի որոշում
   յուղի զանգվածային մասի որոշում
   սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   բուսական յուղի զանգվածային մասի որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   շաքարի որոշում
   լակտոզի պարունակության որոշում
   քլորիդների զանգվածային մասի որոշում
   մոխրի զանգվածային մասի որոշում
   խոնավության և չոր նյութերի պարունակության որոշում
   թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   ազոտի և սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սորբինաթթվի և բենզոյաթթվի պարունակությունների որոշում
   pH-ի որոշում
   նատրիումի քլորիդի պարունակության որոշում
   ոչ կաթնային ծագում ունեցող ճարպերի որոշում
   3. Վիտամիններ
   A վիտամինի պարունակության որոշում
   C վիտամինի պարունակության որոշում
   E վիտամինի պարունակության որոշում
   PP վիտամինի պարունակության որոշում
   B1 վիտամինի պարունակության որոշում
   B2 վիտամինի պարունակության որոշում
   4. Անվտանգության
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   5. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   ստրեպտոմիցին
   6. Պեստիցիդներ
   ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   7. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին M1
   ՀՍՏ ԻՍՕ 14675/ԻԴՖ 186-2009, ԳՕՍՏ Ռ 30711-2001, ՄՈՒ 4082-86
   8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ(կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ ՝
   Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (S.aureus)
   -Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  • Պահածոներ կաթնային (շաքարով խտացրած կաթ, սերուցք, շիճուկ, կաթ խտացրած, մանրէազերծված)

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   յուղի պարունակության որոշում
   չոր յուղազերծված մասի որոշում
   սախարոզի պարունակության որոշում
   սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   բուսական յուղերի զանգվածային մասի որոշում
   մածուծիկության որոշում
   սախարոզի և գլյուկոզի զանգվածային մաս
   կաթնաթթվի և լակտատների զանգվածային մասի որոշում
   լակտոզի պարունակության որոշում
   քլորիդների զանգվածային մասի որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   խտության որոշում
   խոնավություն և չոր նյութերի որոշում
   պաստերացման որոշում
   թթվային թվի ևթթվայնության որոշում
   ազոտի և սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սորբինաթթվի և բենզոյաթթվի համատեղ քանակի որոշում
   pH-ի որոշում
   ոչ կաթնային ծագում ունեցող ճարպերի որոշում
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   անագ
   քրոմ
   4. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   ստրեպտոմիցին
   5. Պեստիցիդներ
   ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   6. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին M1
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում ՀՍՏ ԻՍՕ/ՏՍ 15495 ԻԴՖ/ՌՄ 230-2012
   7. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ(կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   -Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Ա խմբի լիարժեք պահածոների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշներին (արտադրական մանրէազերծություն)
   Մանրէազերծված խմելու կաթի, սերուցքի և կաթնային հիմքով ասեպտիկ շշալցված այլ մթերքների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշներին (արտադրական մանրէազերծություն)
  • Չոր կաթնային մթերքներ՝ կաթ, սերուցք, կաթնաթթվային մթերք, ըմպելիքներ, խառնուրդներ, պաղպաղակի համար շիճուկ, թան

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ջերմաստիճանի որոշում
   թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   ճարպերի զանգվածային մասի որոշում
   խտության որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սառեցման կետի որոշում
   ազատ ճարպաթթուների զանգվածային մասի որոշում
   յուղազերծված նյութում խոնավության որոշում
   տիտրվող թթվայնության որոշում
   որ յուղազերծ մասի որոշում
   բուսական յուղերի զանգվածային մասի որոշում
   յուղի պարունակության որոշում
   կաթնաթթվի և լակտատների զանգվածային մասի որոշում
   ազոտի և սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   ընդհանուր ֆոսֆորի պարունակության որոշում
   խոնավության պարունակության որոշում
   սախարոզի պարունակության որոշում
   բենզոյաթթվի և սորբինաթթվի պարունակությունների որոշում
   բենզոյաթթվի որոշում
   կերակրի աղի որոշում
   սոմատիկ բջիջների որոշում
   pH-ի որոշում
   սախարոզի և գլյուկոզի զանգվածային մասի որոշում
   լակտոզի և գալակտոզի զանգվածային մասի որոշում
   գերօքսիդային թվի որոշում
   հիմնային ֆոսֆատազայի ակտիվության որոշում
   մաքրության որոշում
   3. Վիտամիններ
   A վիտամինի պարունակության որոշում
   C վիտամինի պարունակության որոշում
   E վիտամինի պարունակության որոշում
   PP վիտամինի պարունակության որոշում
   B1 վիտամինի պարունակության որոշում
   B2 վիտամինի պարունակության որոշում
   4. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   5. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   ստրեպտոմիցին
   7. Պեստիցիդներ
   -ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   −ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   8. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին M1
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում
   9. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ(կոլիձևեր)
   Ախտածին՝ այդ թվում սալմոնելներ
   Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (S.aureus)
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  • Պանիրներ և պանրային մթերք (պինդ, կիսապինդ, փափուկ, աղաջրային և հալած)

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ, զանգված
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ազոտի և սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   ճարպերի զանգվածային մասի որոշում
   չոր նյութում ճարպի զանգվածային բաժնի որոշում
   բուսական յուղերի զանգվածային մասի որոշում
   կիտրոնաթթվի պարունակության որոշում
   աղի պարունակության որոշում
   քլորիդների պարունակության որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   լակտոզի պարունակության որոշում
   յոդի զանգվածային մասի որոշում
   նիտրատի և նիտրիտների որոշում
   խոնավության և չոր նյութերի որոշում
   կաթնաթթվի և լակտատների զանգվածային մասի որոշում
   թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   սորբինաթթվի և բենզոաթթվի պարունակության որոշում
   յուղի պարունակության որոշում
   ոչ կաթնային ծագում ունեցող ճարպերի որոշում
   ազատ ճարպաթթուների զանգվածային մասի որոշում
   3. Վիտամիններ
   A վիտամինի պարունակության որոշում
   C վիտամինի պարունակության որոշում
   E վիտամինի պարունակության որոշում
   PP վիտամինի պարունակության որոշում
   B1 վիտամինի պարունակության որոշում
   B2 վիտամինի պարունակության որոշում
   4. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   5. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   ստրեպտոմիցին
   6. Միկոտոքսիններ
   − աֆլատոքսին M1
   Բենզ(ա)պիրեն
   7. Պեստիցիդներ
   -ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում
   8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (S.aureus)
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Լիստերիա մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   Խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  • Պաղպաղակ կաթնային հիմքով; Կաթ պարունակող մթերք ոչ կաթնային բաղադրամասերով, այդ թվում պաղպաղակը

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ճարպերի զանգվածային մասի որոշում
   բուսական ճարպերի զանգվածային մասի որոշում
   լակտոզի և գալակտոզի զանգվածային մասի որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   շաքարի որոշում
   -սախարոզի պարունակության որոշում
   ազատ ճարպաթթուների զանգվածային մասի որոշում
   չոր նյութերի որոշում
   թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   ազոտի և սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սորբինաթթվի և բենզոյաթթվի պարունակության որոշում
   ոչ կաթնային ծագում ունեցող ճարպերի որոշում
   3. Վիտամիններ
   A վիտամինի պարունակության որոշում
   C վիտամինի պարունակության որոշում
   E վիտամինի պարունակության որոշում
   PP վիտամինի պարունակության որոշում
   B1 վիտամինի պարունակության որոշում
   B2 վիտամինի պարունակության որոշում
   4. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   Բենզ(ա)պիրեն
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում
   5. Պեստիցիդներ
   -ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   6. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, տետրացիկլինի խումբ, պենիցիլին
   ստրեպտոմիցին
   5. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին M1
   8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (S.aureus)
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Լիստերիա մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
  • Կարագ և յուղային մածուկ՝ կովի կաթից, կաթնայուղ

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ջերմաստիճանի որոշում
   ճարպերի զանգվածային մասի որոշում
   բուսական յուղի զանգվածային մասի որոշում
   կաթնային պլազմայի տիտրվող թթվայնության որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   ճարպային ֆազի տիտրվող թթվայնության որոշում
   կաթնաթթվի և լակտատների զանգվածային մասի որոշում
   լակտոզի պարունակության որոշում
   ազատ ճարպաթթուների զանգվածային մասի որոշում
   խոնավություն և չոր նյութերի որոշում
   ազոտի և սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սորբինաթթվի և բենզոյաթթվի համատեղ քանակի որոշում
   աղի պարունակության որոշում
   շիճուկի pH-ի որոշում
   ոչ կաթնային ծագում ունեցող ճարպերի որոշում
   3. Վիտամիններ
   A վիտամինի պարունակության որոշում
   C վիտամինի պարունակության որոշում
   E վիտամինի պարունակության որոշում
   PP վիտամինի պարունակության որոշում
   B1 վիտամինի պարունակության որոշում
   B2 վիտամինի պարունակության որոշում
   4.Օքսիդացման-փչացման ցուցանիշ
   յուղային ֆազայի թթվայնություն
   5. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   երկաթ
   պղինձ
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում
   6. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   ստրեպտոմիցին
   7. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին M1
   8. Պեստիցիդներ
   -ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   9. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (S.aureus)
   Լիստերիա մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  • Յուղային մթերք կաթնայուղի և բուսական յուղերի համակցմամբ, այդ թվում ՝սփրեդը (յուղածո), հալած խառնուրդը

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ջերմաստիճանի որոշում
   հալման ջեմաստիճանի որոշում
   ճարպերի զանգվածային մասի որոշում
   ճարպային ֆազի կազմի որոշում
   ճարպաթթուների մեթիլ եթերների որոշում
   ջրալույծ ցնդող ճարպաթթուների զանգվածային բաժնի որոշում
   օլեինաթթվի տրանս-իզոմերների զանգվածային բաժնի որոշում
   լինոլեաթթվի զանգվածային բաժնի որոշում
   բուսական յուղերի զանգվածային մասի որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   կաթնային պլազմայի տիտրվող թթվայնության որոշում
   ճարպային ֆազի տիտրվող թթվայնության որոշում
   կաթնաթթվի և լակտատների զանգվածային մասի որոշում
   ազատ ճարպաթթուների զանգվածային մասի որոշում
   խոնավություն և չոր նյութերի որոշում
   ազոտի և սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սորբինաթթվի և բենզոյաթթվի համատեղ քանակի որոշում
   շաքարի որոշում
   լակտոզի պարունակության որոշում
   աղի պարունակության որոշում
   շիճուկի pH-ի որոշում
   ոչ կաթնային ծագում ունեցող ճարպերի որոշում
   կոկոսի և արմավենու յուղերի որոշում
   3.Օքսիդացման-փչացման ցուցանիշ
   թթվայնույթյան թվի որոշում
   գերօքսիդացման թվի որոշում
   4. Վիտամիններ
   A վիտամինի պարունակության որոշում
   C վիտամինի պարունակության որոշում
   E վիտամինի պարունակության որոշում
   PP վիտամինի պարունակության որոշում
   B1 վիտամինի պարունակության որոշում
   B2 վիտամինի պարունակության որոշում
   5. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   պղինձ
   երկաթ
   նիկել
   6. Պեստիցիդներ
   -ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   7. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   ստրեպտոմիցին
   8. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին M1
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում
   9. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (S.aureus)
   Լիստերիա մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   Campylobacter ցեղի մանրէներ
   Խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  • Մերանային բակտերիալ կուլտուրաներ կաթնաթթվային մթերքի թթվասերուցքային կարագի և պանիրների պատրաստման համար

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ջերմաստիճանի որոշում
   ճարպերի զանգվածային մասի որոշում
   սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սախարոզի պարունակության որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   շաքարի որոշում
   լակտոզի պարունակության որոշում
   չոր նյութերի զանգվածային բաժին
   թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   4. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   ստրեպտոմիցին
   5. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին M1
   Արգելակող (ինհիբիրացնող) նյութեր
   Մելամինի և ցիանուրաթթվի քանակական որոշում
   6. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (S.aureus)
   Կաթնաթթվային մանրէների քանակը
   Բիֆիդոմանրէներ
   Խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  • Կաթնային հիմքով չոր սննդային միջավայրեր մերանի և նախաբիոտիկ միկրոֆլորաների աճեցման համար

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   հոտ, համ
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   ջերմաստիճանի որոշում
   ճարպերի զանգվածային մասի որոշում
   սպիտակուցի զանգվածային մասի որոշում
   սախարոզի պարունակության որոշում
   կալցիումի, նատրիումի, կալիումի և մագնեզիումի պարունակության որոշում
   շաքարի որոշում
   լակտոզի պարունակության որոշում
   չոր նյութերի զանգվածային բաժին
   թթվային թվի և թթվայնության որոշում
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   4. Հակաբիոտիկներ
   լևոմիցետին, պենիցիլին, տետրացիկլինի խումբ
   ստրեպտոմիցին
   5. Պեստիցիդներ
   ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   Արգելակող (ինհիբիրացնող) նյութեր
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   6. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին այդ թվում սալմոնելներ
   Campylobacter ցեղի մանրէներ ՄՈՒԿ 4.2.2321-08
   Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
 • Ձուկ, ձկնամթերք

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
  համ, հոտ, գույն
  2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  հիդրոլիզատի թափանցիկության լուծելիության որոշում
  տարայի հերմետիկության որոշում
  կերակրի աղի քանակության որոշում
  ակտիվ թթվայնության որոշում
  մոխրի որոշում
  ջրում սպիտակուցի լուծելիության որոշում
  ճարպի որոշում
  չոր մնացորդի որոշում
  մրջնաթթվի որոշում
  սպիտակուցային նյութերի որոշում
  ընդհանուր ազոտի որոշում
  ջրի պարունակության որոշում
  ընդհանուր թթվայնության և թթվային թվի որոշում
  օճառացման թվի որոշում
  յոդային թվի որոշում
  պերօքսիդային թիվ
  ալյումինիումի որոշում
  ֆոսֆորի որոշում
  կալցիումի որոշում
  ցնդող հիմքերի ազոտի որոշում
  ամոնիակի որոշում
  ծծմբաջրածինի որոշում
  սպիտակուցային զանգվածում ջրածնի գերօքսիդի որոշում
  անտիօքսիդանտ՝ իոնոլի որոշում
  վիտամիններ A, D, E որոշում
  չօճառացվող միացությունների որոշում
  ուրոտրոպինի որոշում
  սորբինաթթվի որոշում
  բուրա և բորաթթվի որոշում, բենզոյաթթվի որոշում
  օսլայի որոշում
  կալցիումի կարբոնատի որոշում
  ազատ քացախաթթվի որոշում
  ջրապահման ունակության որոշում
  ամինային ազոտի որոշում
  ճարպի հարաբերական խտության որոշում
  հում գուանինի որոշում
  3. Հակաբիոտիկների որոշում
  լևոմիցետին
  տետրացիկլինի խումբ
  4. Անվտանգության ցուցանիշներ
  կենսածին ամինների որոշում-հիստամին
  5. Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  կապար, կադմիում
  արսեն; սնդիկ
  անագ
  քրոմ
  6. Միկոտոքսիններ
  աֆլատոքսին B1
  T2 տոքսին
  զեարալենոն
  նիտրոզամիններ ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
  պատուլին
  7. Բենզ(ա)պիրեն
  8. Պոլիքլորացված բիֆենիլներ
  ՊՔԲ-28 (2,4,4-երկքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-52 (2,2,5,5-տետրաքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-101 (2,2,4,5,5-պենտաքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-118 (2,3,4,4,5-պենտաքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-138 (2,2,3,4,4,5-հեքսաքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-143 (2,2,3,4,5,6-հեքսաքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-153 (2,2,4,4,5,5,-հեքսաքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-155 (2,2,4,4,6,6-հեքսաերկքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-180 (2,2,3,4,4,5,5-հեպտաքլորբիֆենիլ)
  ՊՔԲ-207 (2,2,3,3,4,4,5,6,6-նոնաքլորբիֆենիլ)
  9. Պեստիցիդներ
  հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
  2.2` ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
  2.4 Դ թթու, դրա աղերը և եթերները
  10. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  ՄԱՖԱՄՔ
  ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
  աղիքային ցուպիկ
  ախտածին, այդ թվում սալմոնելներ
  ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
  խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  proteus խմբի մանրէներ
  campylobacter ցեղի մանրէներ
  սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
  Էնտերոկոկեր (Enterococcus)
  V. պարահեմոլիտիկուս
  Ա և Ե խմբերի լիարժեք պահածոների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշներ
 • Ձու

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
  համ, հոտ, տեսք, կոնսիստենցիա
  2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  ճարպի զանգվածային բաժնի որոշում
  չոր նյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
  սպիտակուցների զանգվածային բաժնի որոշում
  ազատ ճարպաթթուների զանգվածային բաժնի որոշում
  կողմնակի խառնուկներ
  պաստերացման արդյունավետության որոշում
  ձվամթերքի լուծելիության որոշում
  ջերմաստիճանի որոշում
  խոնավության զանգվածային մասի որոշում
  նատրիումի քլորիդի զանգվածային բաժին
  շաքարների զանգվածային բաժնի որոշում
  ընդհանուր ածխաջրերի զանգվածային բաժնի որոշում
  չոր ձվամթերքների լուծելիության որոշում
  pH-ի որոշում
  յոդային թվի որոշում
  ընդհանուր ֆոսֆորի զանգվածային մասի որոշում
  3. Վիտամիններ
  ռետինոլ (A)
  տոկոֆերոլ (E)
  թիամին (B1), ռիբոֆլավին (B2)
  4. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  կապար, կադմիում
  արսեն
  5. Հակաբիոտիկներ (բացի վայրի կենդանիներից)
  լևոմիցետին
  տետրացիկլինի խումբ
  6. Պեստիցիդներ
  ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
  7. Միկոտոքսիններ
  T2 տոքսին
  Աֆլատոքսին B1
  Նիտրոզամիններ ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
  8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  ՄԱՖԱՄՔ
  ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
  Ախտածին մանրէներ սալմոնելներ (Salmonella)
  ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  Proteus խմբի մանրէներ
  Campylobacter ցեղի մանրէներ
 • Հացահատիկ
 • Շաքար և հրուշակեղենային արտադրանք

  Շաքարային հրուշակեղենային արտադրանք; շոկոլադ և արտադրանք դրանից, կակաո-պտուղ և կակաո արտադրանք:

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
  հոտ, համ, գույն, լուծույթի պարզություն
  2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  հիմնայնության, թթվայնության որոշում
  բյուրեղային, բեկորային և փոշենման մանրուքներ որոշում
  գրանուլոմետրիկ կազմի որոշում
  չոր նյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
  սախարոզի որոշում
  շաքարի որոշում
  վերականգնող նյութերի որոշում
  մոխրի որոշում
  մետաղամագնիսական խառնուկների որոշում
  պինդ եռգլիցերիդների զանգվածային մասի որոշում
  կաթնային ճարպի որոշում
  կակաոյի ընդհանուր չոր մնացորդի պարունակության որոշում
  չոր, անյուղ կաթի մնացոռդի որոշում
  ծծմբային թթվի զանգվածային մասի որոշում
  խոնավության որոշում
  pH-ի որոշում
  կենդանական և բուսական ճարպերի թթվայնության որոշում
  3. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  կապար, կադմիում
  արսեն
  սնդիկ
  4. Միկոտոքսիններ
  աֆլատոքսին B1
  դեզոքսինիվալենոլ (վոմիտոքսին)
  5. Պեստիցիդներ
  ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
  ՀՔՑՀ (α, β, γ- իզոմերներ)
  6. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  ՄԱՖԱՄՔ
  ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
  Ախտածին մանրէներ սալմոնելներ (Salmonella)
  ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
 • Պտուղ-բանջարեղենային մթերք
  • Թարմ պտուղ-բանջարեղեն

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   - կապար, կադմիում
   - արսեն
   − սնդիկ
   2.Պեստիցիդներ
   − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
   − 4.4` ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
   − ֆոսֆորօրգանական մնացորդային քանակներ
   − նիտրատներ
   3.Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   - Նմուշի նախապատրաստում
   - ՄԱՖԱՄՔ
   - ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին մանրէներ սալմոնելներ (Salmonella)
   − L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
   − խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
   − սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
  • Չոր բանջարեղեն, կարտոֆիլ, մրգեր, հատապտուղներ, սնկեր

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   − արտաքին տեսք
   − համ, հոտ, գույն
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   - pH-ի որոշում
   − խոնավություն կամ չոր նյութերի զանգվածային մասի որոշում
   − տիտրվող թթուների զանգվածային մասի որոշում
   − ծծմբային անհիդրիդի զանգվածային մասի որոշում
   − շաքարների զանգվածային մասի որոշում
   − մետաղական խառնուկների առկայության որոշում
   − վնասատուներով վարակվածություն
   − մոխիրի զանգվածա մասի որոշում
   − լուծվող չոր նյութերի զանգվածաին մասի որոշում
   − օսլայի զանգվածաին մասի որոշում
   − նիտրատների որոշում
   − ճարպի որոշում
   − հանքային խառնուկների որոշում
   − բենզոաթթվի և նրա աղերի որոշում
   - սորբինաթթվի պարունակության որոշում
   3. Վիտամիններ
   − ռետինոլ (A), խոլիկալցիֆերոլ (D), տոկոֆերոլ (E)
   − կարոտին
   − թիամին (B1,) ռիբոֆլավին (B2)
   − նիացին (PP)
   − պանտոտենաթթու (B5), պիրիդօքսին (B6)
   - ասկորբինաթթու (C)
   4. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   - կապար, կադմիում
   - արսեն
   − սնդիկ
   −անագ
   5. Միկոտոքսիններ
   − աֆլատոքսին B1
   - T2 տոքսին
   − զեարալենոն
   6. Նիտրոզամիններ
   - ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   7. Պեստիցիդներ
   − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
   − ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
   − լինդան
   - ֆոսֆորօրգանական
   8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   - ՄԱՖԱՄՔ
   - ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   - Ախտածին մանրէներ սալմոնելներ (Salmonella)
   - ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
   − խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
   − Baccilus Cereus
  • Պահածոներ բանջարեղենային, մրգային, հատապտղային

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   − ընդհանուր և ջրալուծ մոխրի հիմնայնության որոշում
   − լուծվող չոր նյութերի որոշում
   − տիտրվող թթվայնության որոշում
   − խոնավության և չոր նյութերի որոշում
   − բուսական խառնուկների որոշում
   − հանքային խառնուկների որոշում
   − ճարպերի որոշում
   − pH-ի որոշում
   − նիտրատների որոշում
   − ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի որոշում
   − պեկտինային նյութերի որոշում
   − օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի որոշում
   − քսիլիտի և սորբիտի որոշում
   − պտղամսի պարունակության որոշում
   − տոմատանյութերի գույնի հսկում
   − շաքարների զանգվածային բաժնի որոշում
   3. Հանքային նյութեր
   − պղինձ
   − երկաթ, ցինկ
   − մանգան
   3. Վիտամիններ
   − ռետինոլ (A), խոլիկալցիֆերոլ (D), տոկոֆերոլ (E)
   − կարոտին
   − թիամին (B1,) ռիբոֆլավին (B2)
   − նիացին (PP)
   − պանտոտենաթթու (B5), պիրիդօքսին (B6)
   - ասկորբինաթթու (C)
   Կոնսերվանտներ
   − բենզոաթթվի պարունակության որոշում
   − սորբինաթթվի պարունակության որոշում
   − բենզոաթթվի և սորբինաթթվի որոշումը համատեղ առկայության դեպքում
   4. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   - կապար, կադմիում
   - արսեն
   − սնդիկ
   −անագ
   −քրոմ
   5. Միկոտոքսիններ
   − աֆլատոքսին B1
   - T2 տոքսին
   − զեարալենոն
   − նիտրատներ
   6. Նիտրոզամիններ
   − պատուլին
   Բենզ(ա)պիրեն
   7. Պեստիցիդներ
   − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
   − ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
   - ֆոսֆորօրգանական
   − քլորօրգանական
   8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշապատրաստում
   - Ա,Բ,Գ,Դ, Ե խմբերի պահածոների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշներ
  • Չոր համեմունքներ

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   - կապար, կադմիում
   - արսեն
   2. Միկոտոքսիններ
   − աֆլատոքսին B1
   - T2 տոքսին
   − զեարալենոն
   − օքրատոքսին Ա
   Բենզ(ա)պիրեն
   3. Պեստիցիդներ
   − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
   − ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
   -2,4-Դ թթու, դրա աղեր,
   - սնդիկօրգանական
   - քլորօրգանական պեստիցիդներ
  • Համեմունքներ պատրաստի օգտագործման համար

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   −արտաքին տեսք, հոտ, համ, գույն
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   − խոնավության որոշում
   − մոխրայնության որոշում
   − եթերային յուղերի որոշում
   − կողմնակի հանքախառնուկների որոշում
   − կողմնակի խառնուկների որոշում
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   - կապար, կադմիում
   - արսեն
   4. Միկոտոքսիններ
   − աֆլատոքսին B1
   - T2 տոքսին
   − զեարալենոն
   5. Նիտրոզամիններ
   - ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   − պատուլին
   Բենզ(ա)պիրեն
   6. Պեստիցիդներ
   − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
   − ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
   − լինդան
   - ֆոսֆորօրգանական
   - քլորօրգանական
   7. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշապատրաստում
   - ՄԱՖԱՄՔ
   - ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   - Ախտածին մանրէներ սալմոնելներ (Salmonella)
   − սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
   − բորբոսասնկեր
   − Baccilus Cereus
  • Թեյ (սև, կանաչ), սուրճ (հատիկավոր, աղացած, լուծվող)

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   − հոտ, համ, տեսք
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   − խոնավության որոշում
   − ազատ և ընդհանուր ածխաջրերի զանգվածային մասի որոշում
   − pH-ի և թթվայնության որոշում
   − տանինի և կոֆեինի որոշում
   − չոր նյութերի որոշում
   − լուծամզվող նյութերի զանգվածաին բաժնի որոշում
   − ընդհանուր մոխրի որոշում
   -եթերայուղերի որոշում
   − ջրում լուծվող և չլուծվող մոխրի որոշում
   − դաբաղանյութերի որոշում
   − հում թաղանթանյութ
   − ճարպաթթուների մեթիլ եթերների և ազատ գլիցերինի որոշում
   − լիարժեք լուծելիության որոշում
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   - կապար, կադմիում
   - արսեն
   − սնդիկ
   4. Միկոտոքսիններ
   − աֆլատոքսին B1
   - T2 տոքսին
   − զեարալենոն
   5. Նիտրոզամիններ
   - ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   − պատուլին
   Բենզ(ա)պիրեն
   6. Պեստիցիդներ
   − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
   − ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
   − 2,4 Դ թթու, դրա աղեր
   7. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   − բորբոսասնկեր
   - ՄԱՖԱՄՔ
 • Մեղր բնական

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
  արտաքին տեսք
  բուրմունք
  համ
  գույն
  2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  ծաղկափոշու առկայության որոշում
  ջրի զանգվածային մասի որոշում
  ինվերտ շաքարների զանգվածային մասի որոշում՝ ըստ բացարձակ չոր նյութի
  սախարոզի զանգվածային մասի որոշում (ըստ բացարձակ չոր նյութի)
  դիաստազային թվի որոշում (ըստ բացարձակ չոր նյութի)
  մեխանիկական խառնուկների որոշում
  ընդհանուր թթվայնության որոշում
  pH-ի որոշում
  հանքային նյութերի որոշում
  խմորման նշանների որոշում
  բուսական ծագման խառնուկների որոշում
  օպտիկական ակտիվության որոշում
  պրոլինի զանգվածային բաժնի որոշում
  էլեկտրահաղորդականության որոշում
  մոխրի զանգվածային բաժնի որոշում
  ջրում անլուծելի խառնուկների զանգվածային բաժնի որոշում
  խոնավության որոշում
  դեցենաթթվի որոշում
  հում պրոտեինի որոշում
  մեղրամոմի որոշում
  3. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  կապար, կադմիում
  արսեն
  Օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի որոշում
  4. Պեստիցիդներ
  ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
  ՀՔԳՀ (α, β, γ- իզոմերներ)
  5. Նիտրոզամիններ
  ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
  6. Հակաբիոտիկներ
  լևոմիցետին
  տետրացիկլինի խումբ, ստրեպտոմիցին, դիհիդրոստրեպտոմիցին, տիլոզին
 • Յուղային հումք և Ճարպային մթերք

  Յուղային հումք և ճարպային մթերք. Բուսական յուղ (բոլոր տեսակները), բուսական յուղերի և կենդանական ճարպերի վերամշակման մթերք, ներառյալ ձկան ճարպ (մարգարին, կակաոյի յուղի փոխարինիչներ, բուսաճարպային սպրեդներ, խոհարարական ճարպեր, հրուշակեղենային ճարպեր, մայոնեզ, ֆոսֆատիդային խտանյութեր), ճարպեր կենդանական հալեցրած, ճարպ-հումք, սննդային յուղ ձկան և ծովային կաթնասունների, յուղ ձկան և ծովային կաթնասուններից դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ) սննդի համար

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
  - գույնի, հոտի, թափանցիկությաւն որոշում
  2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − խոնավության և ցնդող նյութերի որոշում
  - պինդ ճարպի թափանցիկության որոշում
  − բեկման ցուցչի որոշում
  − գերօքսիդային թվի որոշում
  − թթվային թվի որոշում
  − եթերային թվի որոշում
  - թթվայնության որոշում ճարպային ֆազայում
  − մոխրի որոշում
  - խտության որոշում
  − ջրի պարունակության որոշում
  − օրգանական թթուների և բարդ եթերների որոշում
  − չլուծվող խառնուկների պարունակության որոշում
  − ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանի որոշում
  − չօճառացվող նյութի որոշում
  − օճառացման թվի որոշում
  − հակաօքսիդիչների բութիլօքսիտոլուոլի, բութիլօքսիանիզոլի որոշում
  − բևեռացման հարթության տեսակարար պտույտի արժեքի և պտտման անկյան որոշում
  − կերակրի աղի որոշում
  − ճարպի զանգվածային բաժնի որոշում
  − ճարպաթթվային կազմի որոշում
  − էրուկաթթվի պարունակության որոշում
  − հանքային թթուների որոշում
  − վիտամին A և E-ի որոշում
  − կեղծման հայտնաբերում
  − եռգլիցերիդների 2-րդ դիրքի ճարպաթթվի կազմի որոշում
  − առանձին և ընդհանուր ստիրոլների քանակության որոշում
  − ճարպաթթուների տրանս իզոմերների պարունակության որոշում
  − ճարպաթթուների մեթիլ եթերների որոշում
  − ընդհանուր ազոտի և հում սպիտակուցի որոշում
  − պերօքսիդների որոշում
  − ալդեհիդների և կետոնների որոշում
  − սպիրտների և ֆենոլների որոշում
  − չհագեցած միացությունների որոշում
  − քլորի պարունակության որոշում
  − եթերայուղերի որոշում
  − օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշում
  − կոնսերվանտների որոշում
  − յոդային թվի որոշում
  3. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  - կապար, կադմիում
  -արսեն
  −սնդիկ
  − պղինձ
  -նիկել
  4. Միկոտոքսիններ
  − աֆլատոքսին B1 – ի որոշում
  − զեարալենոնի որոշում
  − բենզ(ա)պիրենի որոշում
  5. Նիտրոզամինների
  - ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումար որոշում
  -պոլիքլորացված բիֆենիների որոշում
  6. Պեստիցիդներ
  − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
  - ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
  − ֆոսֆորօրգանական
  − քլորօրգանական
  7. Հակաբիոտիկներ (բացի վայրի կենդանիներից)
  − լևոմիցետին, տետրացիկլինի խումբ
  8. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  - ՄԱՖԱՄՔ
  - ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
  - Ախտածին մանրէներ սալմոնելներ (Salmonella)
  - ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
  − խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  − սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
 • Ըմպելիքներ
  • Հայկական կոնյակներ և կոնյակի սպիրտներ

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   էթիլ սպիրտի ծավալային մասի որոշում
   տիտրվող թթուների զանգվածային մասի որոշում
   բարձր սպիրտների ծավալային մասի որոշում
   ալդեհիդների զանգվածային մասի որոշում
   միջին եթերների զանգվածային խտության որոշում
   ցնդող թթուների զանգվածային խտության որոշում
   ցնդող միացությունների զանգվածային խտության որոշում
   երկաթի զանգվածային մասի որոշում
   պղնձի զանգվածային մասի որոշում
   շաքարների զանգվածային մասի որոշում
   ֆուրֆուրոլի զանգվածային մասի որոշում
   ընդհանուր և ազատ ծծմբի երկօքսիդի զանգվածային խտության որոշում
   սինթետիկ ներկանյութերի զանգվածային մասի որոշում
   2. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   Մեթիլ սպիրտ
  • Գարեջուր, ածիկ, ածիկային խտանյութ (լուծամզուք)

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   պարզություն, համ, բուրմունք, գույնը, գ.մ.
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   նախնական քաղցուի լուծամզման ակտիվության և էթիլ սպիրտի ծավալային մասի որոշում
   թթվայնության որոշում
   ածխածնի երկօքսիդի զանգվածային մասի և կայունության որոշում
   խոնավության, թթվայնության որոշում
   լուծամզվածքի զանգվածային բաժնի, շաքարակալման տևողության որոշում
   գարեջրի փրփուրի կայունության որոշում
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   4. Նիտրոզամիններ
   ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   Օքրատոքսին A
   5. Միկոտոքսիններ
   T2 տոքսին
   զեարալենոն
   Բենզ(ա)պիրեն
   6. Պեստիցիդներ
   հեքսաքլորցիկլոհեքսան(α,β,λ-իզոմերներ)
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   սնդիկօրգանական պեստիցիդներ
   2,4-Դ թթու, դրա աղերը և եթերները
    
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   Ախտածին մանրէներ սալմոնելներ (Salmonella)
   ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
   սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
   խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  • Գինի, օղի, թույլ ալկոհոլային և այլ սպիրտային խմիչք

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
   գույն, թափանցիկություն, համ, փունջ, արտաքին տեսք
   2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   էթիլ սպիրտի ծավալային մասի որոշում
   տիտրվող թթուների զանգվածային խտության որոշում
   հարաբերական խտության որոշում
   շաքարների զանգվածային խտության որոշում
   չոր մնացորդի որոշում
   դենատուրացված հավելումների որոշում
   սիվուխային յուղերի պարունակության որոշում
   սինթետիկ ներկանյութերի նույնականացման և զանգվածային բաժնի որոշում
   երկաթի զանգվածային խտության որոշում
   բարձր սպիրտերի զանգվածային խտությունը՝ վերահաշված ըստ իզոամիլ սպիրտի
   ալդեհիդների զանգվածային խտությունը՝ վերահաշված ըստ քացախաթթվի ալդեհիդի
   միջին եթերների որոշում վերահաշված ըստ քացախաթթվական էթիլ սպիրտի
   ցնդող թթուների որոշում վերահաշված ըստ քացախաթթվի
   ֆուրֆուրոլի որոշում
   ազատ և ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի որոշում
   ընդհանուր և բերված լուծամզուքի որոշում
   ցնդող օրգանական նյութերի որոշում
   քաղցրացուցիչների որոշում
   Օրգանական թթուներ
   կիտրոնաթթու
   իզոկիտրոնաթթու
   խնձորաթթու (L, D)
   գինեթթու
   քացախաթթու
   Կատիոններ և անիոններ
   կալիում, նատրիում, ամոնիում կալցիում, մագնեզիում, ստրոնցիում, ֆտորիդներ, քլորիդներ, նիտրատներ, նիտրիտներ, ֆոսֆատներ, սուլֆատներ
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   մեթիլ սպիրտ
   օքրատոքսին A
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   անագ, քրոմ, երկաթ, պղինձ, ցինկ
   4. Պեստիցիդներ
   ՀՔՑՀ (α,β,γ- իզոմերներ)
   ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտներ
   ֆոսֆորօրգանական
   քլորօրգանական
  • Հյութեր (ուղղակի մզման և վերականգնված), հյութ պարունակող ըմպելիքներ, խտացրած հյութեր, մրգային և բանջարեղենային խյուսեր ու խտացրած խյուսեր, չոր հյութեր

   Ցուցանիշի անվանում

   1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
   պտղամսի պարունակության որոշում
   նստվածքի որոշում
   ուղղակի մզման հյութում լուծվող չոր նյութի զանգվածային բաժնի որոշում
   ուղղակի մզման հյութի հարաբերական խտության որոշում
   վերականգնված հյութում կամ խյուսում լուծվող չոր նյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
   վերականգնված հյութի կամ խյուսի հարաբերական խտության որոշում
   կարոտինի որոշում
   ազոտի որոշում
   քլորիդների որոշում
   pH-ի որոշում
   մոխրի ընդհանուր հիմնայնության որոշում
   մոխրի որոշում
   թթվայնության որոշում
   տիտրվող թթվայնություն որոշում
   նիտրատներ
   սուլֆատների որոշում
   օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի որոշում
   կոֆեինի որոշում
   էթիլ սպիրտի որոշում
   ծծմբի երկօքսիդի որոշում
   տաուրինի որոշում
   պեկտինային նյութերի որոշում
   անտոցիանների որոշում
   բուրավետացնող միացությունների որոշում
   Ամինաթթուներ
   ազատ ամինաթթուների որոշում
   Շաքարներ
   D -գլյուկոզի և D- ֆրուկտոզի որոշում
   սախարոզի, դեքստրոզի որոշում
   ասպարտամի, սախարինի որոշում
   կալիումի ացեսուլֆամի, ասպարտամի, սախարինի որոշում
   Հանքային նյութեր
   ֆոսֆորի որոշում
   մագնեզիումի, նատրիումի, կալիումի, կալցիումի որոշում
   պղինձի, երկաթի, ցինկի որոշում
   մանգանի որոշում
   քլորի որոշում
   2. Վիտամիններ
   տոկոֆերոլ-ացետատի (E), ռետինոլ-ացետատի (A), խոլեկալցիֆերոլի (D) որոշում
   թիամինի (B1), ռիբոֆլավինի (B2) որոշում
   նիացինի (PP) որոշում
   պանտոտենաթթվի (B5), պիրիդօքսին հիդրոքլորիդի (B6) որոշում
   ասկորբինաթթվի (C) որոշում
   Կոնսերվանտներ
   բենզոաթթվի որոշում
   սորբինաթթվի որոշում
   բենզոաթթվի և սորբինաթթվի համատեղ առկայության որոշում
   Օրգանական թթուներ
   կիտրոնաթթվի որոշում
   իզոկիտրոնաթթվի որոշում
   խնձորաթթվի որոշում (L, D)
   գինեթթվի որոշում
   քացախաթթվի որոշում
   թրթնջկաթթվի, սաթաթթվի որոշում
   3. Անվտանգության ցուցանիշներ
   Թունավոր տարրեր
   Նմուշների նախապատրաստում
   կապար, կադմիում
   արսեն
   սնդիկ
   անագ
   քրոմ
   4. Միկոտոքսիններ
   աֆլատոքսին B1
   T2 տոքսին
   զեարալենոն
   5. Նիտրոզամիններ
   ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
   պատուլինի որոշում
   նիտրատների որոշում
   Բենզ(ա)պիրեն
   6. Պեստիցիդներ
   հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
   − ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
   7. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
   Նմուշի նախապատրաստում
   ՄԱՖԱՄՔ
   ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
   աղիքային ցուպիկ E.coli
   Ախտածին մանրէներ սալմոնելներ (Salmonella)
   ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
   Լ. մոնոցիտոգենես
   խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
   սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
   կաթնաթթվային մանրէներ
   Ա,Բ,Գ,Դ խմբերի պահածոների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշներ
 • Ջուր

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
  − համ, հոտ, գունավորում, պղտորություն
  2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − ընդհանուր կոշտության որոշումմ
  − կարբոնատային կոշտության որոշում
  − չոր մնացորդի պարունակության որոշում
  − pH-ի որոշում
  − նավթամթերքների պարունակության որոշում
  − ակտիվ քլորի (ազատ և կապված) մնացորդային քանակության որոշում
  -պերմանգանատային օքսիդացման որոշում
  − ՄԱՆ-երի որոշում
  − թթվածնի քիմիական պահանջի որոշում
  −ընդհանուր և լուծված օրգանական ածխածնի որոշում
  − ածխածնի երկօքսիդի որոշում
  -ֆենոլային թվի որոշում
  3. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  կապար
  կադմիում
  − սնդիկ
  Բենզ (ա)պիրեն
  Հանքային տարրեր
  − սելենի, ցինկի, արծաթի, բիսմութի, նիկելի, ծարիրի, բարիումի, երկաթի, անագի, մոլիբդենի, մանգանի, ալյումինիումի, բերիլիումի որոշում
  − ֆոսֆորի որոշում
  −արսենի որոշում
  −ստրոնցիումի որոշում
  −պղինձի որոշում
  −քրոմի որոշում
  −բորաթթվի աղերի որոշում
  − ընդհանուր օրգանական ածխածնի որոշում
  − ֆտորիդ իոնների որոշում
  - քլոր իոնների որոշում
  − սուլֆատ իոնների որոշում
  −նիտրատների որոշում
  −նիտրիտների որոշում
  − սիլիկատների, ֆոսֆատի որոշում
  − ցիանիդների որոշում
  −ամոնիում իոնների որոշում
  − հանքային ազոտ պարունակող միացությունների որոշում
  − ցնդող հալոգեն օրգանական միացությունների որոշում
  − օզոնի մնացորդային պարունակության որոշում
  − պոլիֆոսֆատների որոշում
  − պոլիակրիլամիդի որոշում
  4. Պեստիցիդներ
  (լինդան)
  -ԴԴՏ (իզոմերների գումար)
  -2,4-Դ և դրա աղեր, եթերներ
  -քլորօրգանական ինսեկտիցիդների, պոլիքլորացված բիֆենիլների և քլորբենզոլների որոշում
  -սիմազինի, ատրազինի, պրոպազինի, պրոմետրինի, սեմերոնի
  5. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  − ՄԱՖԱՄՔ, ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
  − ջերմատոլերանտ կոլիձևեր, սուլֆիտվերականգնող անաերոբներ, կոլիֆագեր
  - ֆեկալ ստրեպտոկոկեր
  − Pseudomonas Aeroginosa, գլյուկոզադրական կոլիձևեր
  -ախտածին մանրէներ,այդ թվում՝ սալմոնելներ
  - աղիքային ցուպիկ E.coli
  - Էնտերոկոկկեր
 • Օսլա, մրգահյութ և մթերք նրանցից

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − օսլայի խոնավության զանգվածային բաժնի որոշում
  −օսլայի ընդհանուր մոխրի զանգվածային մասի որոշում
  − աղաթթվում չլուծվող մոխրի որոշում
  − թթվայնության որոշում
  -հարաբերական մածուցիկության որոշում
  -գելացնող ունակության որոշում
  -օսլայաշաքարային ամրության որոշում
  − սպիտակուցի որոշում
  − ծծմբի օքսիդի որոշում
  − այլ տեսակի օսլայի խառնուրդների որոշում
  − ամիլոպեկտինի որոշում
  − ազոտի որոշումը
  − ճարպի ընդհանուր պարունակության որոշում
  − վերականգնող հատկության որոշում
  − զանգվածի կորուստը չորացումից
  − չոր նյութի որոշում ռեֆրակտոմետրիկ եղանակով
  − սախարոզի, գլյուկոզի, ֆրուկտոզի և սորբիտի որոշում
  − D գլյուկոզի և D ֆրուկտոզի որոշում
  − ասպարտամի և սախարինի պարունակության որոշում
  2. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  −կապար, կադմիում
  −արսեն
  − սնդիկ
  3. Պեստիցիդներ
  − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
  − ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
  4. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  − ՄԱՖԱՄՔ
  − ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
  - ֆեկալ ստրեպտոկոկեր
  − ախտածին, այդ թվում՝ սալմոնելներ (Salmonella)
  − Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
 • Աղ

  Աղ՝ կերակրի և բուժ. կանխարգելիչ

  Ցուցանիշի անվանում
  1.Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − ջրում անլուծելի մնացորդի որոշում
  − խոնավության որոշում
  − բրոմիդների զանգվածային բաժնի որոշում
  − կալցիում իոնի զանգվածային բաժնի որոշում
  − մագնեզիում իոնի զանգվածային բաժնի որոշում
  − կալիում իոնի զանգվածային բաժնի որոշում
  − սուլֆատ իոնների, յոդի և նատրիումի թիոսուլֆատի որոշում
  − կալիում յոդի որոշում
  − երկաթի օքսիդի զանգվածային բաժնի որոշում
  − pH-ի որոշում
  − հատիկաչափական կազմի որոշում
  − աղաջրի խտության որոշում
  − ֆերոցիանիդի որոշում
  2.Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  −կապարի
  −արսենի
  −կադմիումի
  −սնդիկի
 • Մանկական սննդամթերք
  Ցուցանիշի անվանում
  1.Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − խոնավության և չոր նյութերի որոշում
  − ընդհանուր սպիտակուցի զանգվածային բաժնի որոշում
  − յուղի զանգվածային բաժնի որոշում
  − ակտիվ թթվայնության որոշում
  − կազեինի որոշում
  − լինոլիաթթու, ճարպաթթվային կազմի որոշում
  − վիտամին E / ԲՉՃԹ հարաբերության որոշում
  − ածխաջրերի որոշում
  − լակտոզի և գալակտոզի որոշում
  − սախարոզի և գլյուկոզի որոշում
  − սախարոզի որոշում
  − լուծելիության ինդեքսի որոշում
  − տաուրինի որոշում
  Հանքային նյութեր
  - ֆոսֆորի որոշում
  − յոդի որոշում
  − պղինձի որոշում
  − ցինկի որոշում
  − մոխրի որոշում
  - կալցիումի, կալիումի, նատրիումի, մագնեզիումի որոշում
  -մանգանի որոշում
  -սելենի որոշում
  2.Վիտամիններ
  − ռետինոլ (A) - ի որոշում
  − խոլիկալցիֆերոլ (D) - ի որոշում
  − տոկոֆերոլի (E), թիամինի(B1), ռիբոֆլավինի (B2), նիացինի (PP) որոշում
  − ցիանկոբալամին (B12) - ի որոշում
  −ասկորբինաթթու (C) - ի որոշում
  3.Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  −կապարի, կադիմիումի որոշում
  −արսենի որոշում
  −սնդիկի որոշում
  -մելամինի որոշում
  4.Նիտրոզամինների -ՆԴՄԱ և ՆԴԷԱ գումարը
  5.Միկոտոքսիններ
  − աֆլատոքսին B1, M1-ի որոշում
  − T2 տոքսինի որոշում
  − զեարալենոնի որոշում
  Բենզ(ա)պիրեն
  − պատուլին
  6.Հակաբիոտիկներ
  − լևոմիցետին, տետրացիկլինի խումբ, ստրեպտոմիցին,
  պենիցիլին G
  − արգելակող (ինհիբիրացնող) միացություններ
  7.Պեստիցիդներ
  − հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ՀՔՑՀ), (α,β,γ- իզոմերներ)
  − ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ
  8.Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշապատրաստում
  − ՄԱՖԱՄՔ
  − ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
  -Աղիքային ցուպիկ
  − Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  -Բացիլուս ցեռեուս (B.cereus)
  − Ախտածին մանրէներ,այդ թվում՝ սալմոնելներ (Salmonella)
  − (L.monocytogenes)
  − խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  -Ացիդոֆիլային մանրէներ, բիֆիդոմանրէներ
  - Կաթնաթթվային մանրէներ
  - Ա, Բ,Գ, Դ, Ե, Զ խմբերի պահածոների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշներ

 

Ոչ պարենային արտադրանք

 

 • Համակցված կերեր

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսքի, գույնի, հոտի, որոշում
  2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − նատրիումի և նատրիումի քլորիդի պարունակության որոշում
  − կալիումի պարունակության որոշում
  − խոնավության որոշում
  -ճարպի թթվային թվի որոշում
  − ֆոսֆորի պարունակության որոշում
  -ճարպի գերօքսիդային թվի որոշում
  − մագնեզիումի որոշում
  − ջրակայունության որոշում
  − ազոտի և հում սպիտակուցների պարունակության որոշում
  -ջրալուծ քլորիդների զանգվածային բաժնի որոշում
  − ամոնիակային ազոտ և ակտիվ թթվայնության որոշում
  -հում թաղանթանյութի զանգվածային բաժնի որոշում
  -լիզինի զանգվածային բաժնի որոշում
  − լիգնինի որոշում
  -մեթիոնինի և ցիստինի զանգվածային բաժնի որոշում
  − վիտամին A-ի որոշում
  -կալցիումի, երկաթի, կալիումի նատրիումի, մագնիումի որոշում
  − կարոտինի որոշում
  − ֆտորի որոշում
  -հում մոխրի զանգվածային բաժնի որոշում
  − աղաթթվում չլուծվող մոխրի որոշում
  − աղացվածքի խոշորության մոդուլի և չաղացված սերմերի պարունակության որոշում
  − մետաղամագնիսական խառնուկների որոշում
  − կերային խմորասնկերի (խոնավություն, սպիտակուց, ճարպ, ածխաջուր և այլն) որոշում
  3. Անվտանգության ցուցանիշներ
  − նիտրատների և նիտրիտների պարունակության որոշում
  − թունաքիմիկատների մնացորդային քանակության որոշում
  4. Միկոտոքսիններ
  − աֆլատոքսինի B1
  − T2 տոքսինի
  − զեարալենոնի
  − օքրատոքսին A
  − վոմիտոքսինի
  − պատուլինի
  Թունավոր տարրեր
  - պղինձի, կապարի, ցինկի որոշում
  - կադմիումի որոշում
  − սնդիկի որոշում
  -արսենի որոշում
  -սելենի որոշում
  Պոլիքլորացված բիֆենիլներ
  5.Քլորօրգանական պեստիցիդներ
  -ալդրին, հեքսաքլորբենզոլ, հեպտաքլոր, քլորդան
  - թիոդան
  -պոլիքլորկամֆեն
  -էնդրին
  -2,4 -Դ
  -տիրամ
  6. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  -ընդհանուր մանրէների քանակ
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − էնտերոբակտերիաներ
  - E.coli
  − սնկեր
  − սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
  − Proteus խմբի մանրէներ
  - Ա խմբի պահածոների անվտանգության մանրէաբանական ցուցանիշներ
 • Պարարտանյութեր, ազոտական միացություններ

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − կալիումի զանգվածային մասի որոշում
  - ընդհանուր Ֆոսֆորի և ֆոսֆատների զանգվածային մասի որոշում
  − խոնավության և չոր մնացորդի,ջրի զանգվածային մասի որոշում
  − ազոտի գումարային զանգվածային մասի որոշում
  - ամոնիումային ազոտի զանգվածային մասի որոշում
  − ամիդային ազոտի զանգվածային մասի որոշում
  − նիտրատային պարարտանյութերում ազոտի զանգվածային մասի որոշում
  − բարդ պարարտանյութերում ամոնիումային ձևով պարունակվող ազոտի զանգվածային մասի որոշում
  − օրգանական նյութերի որոշում
  − բիուրետի զանգվածային մասի որոշում
  − հիմնայնության որոշում
  − մոխրի զանգվածային մասի որոշում
  − ջրի պարունակության որոշում
  - ծանր մետաղների (պղնձի,կապարի,ցինկի,քրոմի,կադմիումի) պարունակության որոշում
  − pH-ի որոշում
  -երկաթի որոշում
  - երկրորդային սնուցող տարրերի զանգվածային մասը
 • Օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր

  Օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր, բացի օճառից

  Ցուցանիշի անվանում

  1.Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − ակտիվ նյութի զանգվածային մասի որոշում
  − pH-ի որոշում
  − (ՄԱՆ) ազատ պոլիէթիլենգլիկոլների որոշում
  − անիոնային մակերևույթային ակտիվ նյութի որոշում
  − ոչ իոնածին մակերևույթային ակտիվ նյութի որոշում
  − ՄԱՆ-ում անօրգանական սուլֆատների որոշում
  − հիդրօքսիլային թվի որոշում
  − պղտորման ջերմաստիճանի որոշում
  − ՄԱՆ-ում անիոնաակտիվ նյութի որոշում
  − ալկան մոնոսուլֆոնատների որոշում
  − միջին հարաբերական մոլեկուլային զանգվածի որոշում
  − կոշտ ջրում (ՄԱՆ) կայունության որոշում
  − մակերևույթային լարվածության որոշում
  − միցելագոյացման կրիտիկական կոնցենտրացիա որոշում
  − միջֆազային լարվածության որոշում
  − ընդհանուր հիմնայնության որոշում
  − նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասի որոշում
  − չոր նյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
  − ճարպաթթուների զանգվածային բաժնի որոշում
  − ջրի և ցնդող նյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
  − ֆոսֆոր պարունակող միացությունների զանգվածային մասը վերահաշվարկված P2O5
  − ծծումբ պարունակող վերականգնիչների զանգվածային մասի որոշում
  − ակտիվ քլորի պարունակության որոշում
  − որակական թվի, սոդայանյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
  − ազատ կծու հիմքերի զանգվածային մասի որոշում
  − փրփուրագոյոցման ունակության որոշում
  − չօճառացնող ճարպերի և նյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
  − ջրում չլուծվող մնացորդի զանգվածային մասի որոշում
  − սպասքից լվացող միջոցների լվացվելու ունակության որոշում
  − ակտիվ թթվածնի զանգվածային մասի որոշում
  2.Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  Նմուշների նախապատրաստում
  − կապար
  − արսեն
  − սնդիկ
 • Սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե արտադրատեսակներ

  Ցուցանիշի անվանում

  1.Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսքը, չափսերը, անցքերը, բծերը
  − ջրային լուծամզուքի pH աժեքի որոշում
  − թղթի 1 քմ մակերեսի զանգվածի որոշում
  Մազանոթային ներծծում
  − լրիվ խոնավակլանման որոշում
  − ներկի ներծծման որոշում
  − ներծծման խոնավակլանման որոշում
  − ներծծման ժամանակի որոշում
  − հակադարձ մակակլանում
  − վնասակար նյութերի քանակ ֆորմալդեհիդ, ացետալդեհիդ,
   
  2.Անվտանգության ցուցանիշներ
  − կապար, ցինկ, արսեն, քրոմ
   
  3.Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշապատրաստում
  − ՄԱՖԱՄՔ, Enterobacteriaceae, Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus), խմորասնկեր և բորբոսասնկեր, Pseudomonas aeroginosa
   
 • Օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Զգայորոշման ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք, հոտ, գույն
  2. Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
  − կարբոնիլային թվի որոշում
  − թթվային թվի որոշում
  − ազատ և կապված հիմքերի զանգվածային մասի որոշում
  − հում պրոտեինի որոշում
  - չոր նյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
  − մեղվամոմի զանգվաածային բաժնի որոշում
  -օքսիդացման ցուցանիշի որոշում /իսկություն/
  − pH-ի որոշում
  − ակտիվ քլորի զանգվածային մասի և բեկման ցուցիչի որոշում
  -լուծելիության, ցնդող նյութերի և խառնուկների որոշում
  -կարբոնիլային միացությունների որոշում
  − խտության որոշում
  − չոր նյութերի զանգվածային բաժնի որոշում
  - քլորիդների պարունակության որոշում
  − ճարպաթթուների զանգվածային բաժին
  − ջրի և ցնդող նյութերի զանգվածային բաժին
  − կոլոիդային կայունություն
  − ջերմակայունություն
  − էթիլ սպիրտի ծավալային բաժնի որոշում
  − ծածկողունակության որոշում
  − էմուլսիայի կայունության որոշում
  − հարաբերական մածուծիկության որոշում
  - չորացման ժամանակի որոշում
  - ադգեզիայի որոշում
  3. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  − կապար, արսեն, սնդիկ, կադմիում
  − ծանր մետաղների գումարային զանգվածաբաժին
  4. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  − ՄԱՖԱՄՔ
  − խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  − Enterobacteriaceae
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − Pseudomonas aeroginosa
 • Խաղեր և խաղալիքներ

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  − բենզոլի որոշում
  − ֆենոլի որոշում
  − ացետոնի որոշում
  − կապրոլակտամի որոշում
  − ֆորմալդեհիդի, ացետալդեհիդի որոշում
  2. Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  Նմուշի նախապատրաստում
  − ՄԱՖԱՄՔ, Enterobacteriaceae, ախտածին ստաֆիլակոկեր, խմորասնկեր և բորբոսասնկեր, Pseudomonas aeroginosa

 

Դեղերի որակի և կենսահամարժեքության փորձարկման լաբորատորիա

 

 • Սալիցիլաթթու, ացետիլասալիցիլաթթու, դրանց աղերը և բարդ եթերները

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − լուծելիություն ջրում, սպիրտում, մեթիլենքլորիդում
  − սալիցիլաթթվի իսկությունը ինֆրակարմիր սպեկտրաչափմամբ
  − հալման կետ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − քլորիդներ
  − սուլֆատներ
  − ծանր մետաղներ
  − սալիցիլաթթվի քանակական որոշում
  − կողմնակի խառնուրդներ A, B, C
  Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − խմորասներ, բորբոսասնկեր
  − աղիքային ցուպիկ E. coli
  −ախտածին մանրէներ, այդ թվում՝ սալմոնելներ (Salmonella)
  − Pseudomonas aeruginosa
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − էնտերոբակտերիաներ
 • Լիզին, գլյուտամինաթթու և դրանց աղերը, քառորդային աղեր և ամոնիումի հիդրօքսիդներ, ֆոսամինալիպիդներ, ամիդներ, դրանց ածանցիալները և աղերը

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − լուծելիություն ջրում, սպիրտում, մեթիլենքլորիդում
  − լիզինի, գլյուտամինի և դրանց աղերի իսկությունը ինֆրակարմիր սպեկտրաչափմամբ
  − հալման կետ
  − օպտիկ պտույտ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − քլորիդներ
  − սուլֆատներ
  − ամոնիում
  − երկաթ
  − ծանր մետաղներ
  − լիզինի, գլյուտամինի քանակական որոշում
  − քրոմատագրաֆիկ մաքրություն
  − օրգանական ցնդող խառնուրդներ
  − կողմնակի խառնուրդների որոշում A,B,C
  − նինհիդրին դրական միացություններ
  Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − խմորասներ, բորբոսասնկեր
  − E. coli
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − Pseudomonas aeruginosa
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − էնտերոբակտերիաներ
 • Լակտոններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, տարացիկլային միացություններ միայն ազոտի տարատոմներով, չխտացված պիրազոլային օղակի պարունակությամբ, պիրամիդինային օղակ, պիպերազինային օղակ, չխտացված տիրազինային օղակ կամ ֆենոթիազինային օղակային համակարգ առանց հետագա խտացման, հիդանտոին և դրա ածանցյալները

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − լուծելիություն ջրում, սպիրտում, մեթիլենքլորիդում
  − իսկություն ինֆրակարմիր սպեկտրաչափմամբ
  − իսկություն ուլտրամանուշակագույն սպեկտրաչափմամբ
  − հալման կետ
  − օպտիկ պտույտ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − քլորիդներ
  − սուլֆատներ
  − երկաթ
  − ծանր մետաղներ
  − քանակական որոշում
  − քրոմատագրաֆիկ մաքրություն
  − օրգանական ցնդող խառնուրդներ
  − կողմնակի խառնուրդների որոշում
  Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − խմորասներ, բորբոսասնկեր
  − E. coli
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − Pseudomonas aeruginosa
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − էնտերոբակտերիաներ
 • Սուլֆամիդներ

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − լուծելիություն ջրում, սպիրտում, մեթիլենքլորիդում
  − իսկություն ինֆրակարմիր սպեկտրաչափմամբ
  − առաջնային արոմատիկ ամինների իսկություն
  − նատրումի իսկություն
  − հալման կետ
  − օպտիկ պտույտ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − pH
  − թթվայնություն
  − սուլֆատներ
  − սելեն
  − ծանր մետաղներ
  − քանակական որոշում
  − քրոմատագրաֆիկ մաքրություն
  − օրգանական ցնդող խառնուրդներ
  − կողմնակի խառնուրդների որոշում
  Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − խմորասներ, բորբոսասնկեր
  − E. coli
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − Pseudomonas aeruginosa
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − էնտերոբակտերիաներ
 • Շաքարներ քիմիապես մաքուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. շաքարների պարզ և բարդ եթերներ և դրանց աղերը, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − լուծելիություն ջրում, սպիրտում
  − իսկություն ինֆրակարմիր սպեկտրաչափմամբ
  − աբսորբցիա
  − թթվայնություն և հիմնայնություն
  − ազոտ պարունակող միացություններ
  − հալման կետ
  − օպտիկ պտույտ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − արսեն
  − բարիում
  − կապար
  − նատրիումի քլորիդ
  − կալցիում
  − ծանր մետաղներ
  − քանակական որոշում
  − քրոմատագրաֆիկ մաքրություն
  − մոլեկուլային զանգվածի բաշխում
  − հիդրօքսիմեթիլֆուրֆուրոլի և հարակից խառնուրդների որոշում
  − օտար շաքարներ
  − սուլֆիտներ, սուլֆատներ, քլորիդներ
  Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  − բակտերիալ էնդոտոքսիններ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − խմորասներ, բորբոսասնկեր
  − E. coli
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − Pseudomonas aeruginosa
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − էնտերոբակտերիաներ
 • Նախավիտամիններ, վիտամիններ և հորմոններ, գլիկոզիդներ և ալկալոիդներ, բուսական և դրանց ածանցյալները, հակաբիոտիկներ, հորմոններ և դրանց ածանցյալները. այլ ստերոիդներ, հիմնականում օգտագործվող որպես հորմոններ

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − լուծելիություն ջրում, սպիրտում
  − իսկություն ինֆրակարմիր սպեկտրաչափմամբ
  − աբսորբցիա
  − թթվայնություն և հիմնայնություն
  − ազոտ պարունակող միացություններ
  − հալման ջերմաստիճան
  − օպտիկ պտույտ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − ծանր մետաղներ
  − քանակական որոշում
  − քրոմատագրաֆիկ մաքրություն
  − անօրգանական ֆոսֆատներ
  − օրգանական ցնդող խառնուրդներ
  − հարակից խառնուրդներ
  Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  − բակտերիալ էնդոտոքսիններ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − խմորասներ, բորբոսասնկեր
  − E. coli
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − Pseudomonas aeruginosa
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − էնտերոբակտերիաներ
 • Գլիկոզիդներ, բուսական ալկալոիդներ, դրանց աղերը, պարզ ու բարդ եթերները և այլ ածանցյալներ

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − լուծելիություն ջրում, սպիրտում, մեթիլենքլորիդում
  − իսկություն ինֆրակարմիր սպեկտրաչափմամբ
  − աբսորբցիա
  − թթվայնություն և հիմնայնություն
  − ազոտ պարունակող միացություններ
  − հալման ջերմաստիճան
  − օպտիկ պտույտ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − ծանր մետաղներ
  − քանակական որոշում
  − քրոմատագրաֆիկ մաքրություն
  անօրգանական ֆոսֆատներ
  − մնացորդային օրգանական լուծիչների քանակ
  − հարակից խառնուրդներ
  Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  − բակտերիալ էնդոտոքսիններ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − խմորասներ, բորբոսասնկեր
  − E. coli
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − Pseudomonas aeruginosa
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − էնտերոբակտերիաներ
 • Հակաբիոտիկներ

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − լուծելիություն ջրում, սպիրտում
  − իսկություն ինֆրակարմիր սպեկտրաչափմամբ
  − աբսորբցիա
  − թթվայնություն և հիմնայնություն
  − ազոտ պարունակող միացություններ
  − հալման ջերմաստիճան
  − օպտիկ պտույտ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − ծանր մետաղներ
  − քանակական որոշում
  − քրոմատագրաֆիկ մաքրություն
  − անօրգանական ֆոսֆատներ
  − մնացորդային օրգանական լուծիչների քանակ
  − հարակից խառնուրդներ
  Մանրէաբանական ցուցանիշներ
  − բակտերիալ էնդոտոքսիններ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − խմորասներ, բորբոսասնկեր
  − E. coli
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − Pseudomonas aeruginosa
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − էնտերոբակտերիաներ
 • Դեղագործական պատրաստուկներ (դեղամիջոցներ, դեղեր պենիցիլինի կամ այլ հակաբիոտիկների պարունակությամբ, դեղեր հորմոնների պարունակությամբ, բայց հակաբիոտիկներ չպարունակող, դեղեր ալկալոիդների կամ դրանց ածանցյալների պարունակությամբ, բայց հորմոններ կամ հակաբիոտիկներ չպարունակող)

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − ակտիվ բաղադրատարր(երի) իսկություն
  − ակտիվ բաղադրատարր(երի) քանակական պարունակություն
  − միջին կշիռ
  − կշռի համասեռություն
  − հալման ջերմաստիճան
  − օպտիկ պտույտ
  − կշռի կորուստը չորացումից
  − մոխիր ընդհանուր և սուլֆատային
  − ջուր
  − pH
  − օսմոլալություն
  − խտություն
  − մածուցիկություն
  − լուծելիություն
  − տրոհելիություն
  − մնացորդային օրգանական լուծիչների քանակ
  − կողմնակի խառնուրդներ
  − հարակից խառնուրդներ
  − in vivo / in vitro կենսահամարժեքություն
  Մանրէաբանական ցուցանիշները
  − ՄԱՖԱՄ
  − ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
  − սալմոնելներ (Salmonella)
  − կաթնաթթվային մանրէների քանակ
  − ոսկեգույն ստաֆիլակոկ (Staphylococcus aureus)
  − L մոնոցիտոգենես (L. monocytogenes)
  − խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
  − Proteus խմբի մանրէներ
  − սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
  − Pseudomonas Aeroginosa
  − ԱՑԽՄ (կոլիձևեր) ֆեկալ
  − ջերմատոլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ
  − մանրէների ընդհանուր քանակ
  − կոլիֆագեր
  − E. coli
  − մանրէազերծվածություն
  − թունայնություն
  − բակտերիալ էնդոտոքսիններ
  − ջերմածնություն
 • Դեղագործական այլ պատրաստուկներ (շիճուկներ և պատվաստանյութեր, հակաբեղմնավորիչներ քիմիական, հորմոնների կամ սպերմիցիդների հիման վրա, ախտորոշիչ ազդանյութեր և այլ դեղագործական արտադրանք, վիրակապային կպչուն նյութեր, աղելար և համանման նյութեր. առաջին օգնության դեղարկղիկներ և պայուսակներ)

  Ցուցանիշի անվանում

  Օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներ, Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ, Դեղագործական ցուցանիշներ
  − արտաքին տեսք
  − pH
  − խտություն
  − մածուցիկություն
  − նոմինալ ծավալ
  − թափանցիկություն
  − մնացորդային օրգանական լուծիչների քանակ
  − մեխանիկական խառնուրդներ
  − օսմոլալություն
  Մանրէաբանական ցուցանիշները
  − մանրէազերծվածություն
  − թունայնություն
  − բակտերիալ էնդոտոքսիններ
  − ջերմածնություն

 

Ծխախոտի փորձարկման լաբորատորիա

 

 • Ծխախոտ և ծխախոտային արտադրատեսակներ

  Ցուցանիշի անվանում

  1. Անվտանգության ցուցանիշներ
  Թունավոր տարրեր
  − արտաքին տեսք
  − խոնավության որոշում
  − կշռային զանգվածի, լայնության և փոշու որոշում
  − ալկալոիդների պարունակության որոշում
  − ալկալոիդների պահման որոշում ֆիլտրերում
  − քլորօրգանական պեստիցիդներ մնացորդային քանակների որոշում
  − երկթիոկարբոմատ պեստիցիդների մնացորդային քանակների պարունակության որոշում
  − ածխածնի մոնօքսիդի պարունակության որոշում սիգարետային ծխի գազային ֆազում
  − նիկոտինի մաքրության որոշում գրավիմետրական մեթոդով՝ սիլիկավոլֆրամական թթվով
  − սիգարետի ծխի մեջ խոնավ և նիկոտին չպարունակող չոր խտուցքի(խեժի) որոշում
  − ջրի պարունակության որոշում ծխի խտուցքում՝ գազային քրոմատագրմամբ
  − ջրի պարունակության որոշում ծխի խտուցքում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով

Լաբորատոր
Համալիր 2012
«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB