AM
RU EN

FDA Laboratory

Դու կարո´ղ ես առողջ ապրել

Դեղերի որակի և կենսահամարժեքության փորձարկման բաժին

 

Դեղերի որակի և կենսահամարժեքության փորձարկման բաժնում իրականացվում են
 • դեղահումքի և տարբեր դեղաձևերի փորձաքննություններ` համաձայն դեղագրքային հոդվածների (BP, Eu.Ph, USP, JP և այլն)
 • պատվիրատուի կողմից ներկայացված ՉՏՓ-ների, ուղեկցող հավաստագրերի, in-house և այլ մեթոդների հիման վրա փորձարկումներ
 • դեղերի կենսահամարժեքության in vivo/in vitro հետազոտություններ, ինչպես նաև ֆարմակոկինետիկ հետազոտություններ
 • նոր անալիտիկ մեթոդի մշակում
 • անալիտիկ մեթոդի վավերացում. գոյություն ունեցող մեթոդի վավերացում (պատվիրատուի կողմից ներկայացված), նոր անալիտիկ մեթոդի մշակում և հետագա վավերացում` ըստ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված վավերացման փուլերի
 • անալիտիկ մեթոդի մշակումը և վավերացումը կատարվում է լաբորատորիայում առկա սարքավորումների բազայի հիման վրա
Դեղերի որակի և կենսահամարժեքության փորձարկման բաժինը տրամադրում է
 • վավերացման ամբողջական հաշվետվություն. վավերացման նախագիծ, վավերացման առաջարկ, վերջնական հաշվետվություն
 • անալիտիկ մեթոդի նկարագրություն
 • նոր ՉՏՓ-ի ձևակերպում ըստ դեղագրքային հոդվածների (BP, USP, JP և այլն)
 • բոլոր փաստաթղթերը կարող են տրամադրվել հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն` նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ
Բաժինը հագեցված է հետևյալ հիմնական սարքավորումներով
 • LCMS Agilent, ԱՄՆ - հեղուկային քրոմատագիր/մաս սպեկտրաչափ
 • HPLC Knauer, Գերմանիա - բարձր արդյունավետ հեղուկային քրոմատագրեր
 • 450-GC-MS Bruker, ԱՄՆ - գազային քրոմատագիր/մաս սպեկտրաչափ
 • 450-GC Bruker, ԱՄՆ - գազային քրոմատագիր
 • ICS -900 / 1100 Dionex, ԱՄՆ - իոնային քրոմատագիր
 • AAS 7000 Shimadzu, Ճապոնիա - ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրաչափ
 • Spectro UV meter MRC, Իսրայել - ՈւՄ սպեկտրաչափ
Բաժինը հագեցված է հետևյալ օժանդակ սարքավորումներով
 • P8000 A Kruss Optronic, Գերմանիա - պոլյարիմետր
 • Semi-Micro Osmometer K-7400 Knauer, Գերմանիա - օսմոմետր
 • - 86OC freezers MRC, Իսրայել - սառցարաններ
 • Analytical balances MRC, Իսրայել - անալիտիկ կշեռքներ (D=0,1 մգ, D=0,01մգ)
 • Centrifuges MRC Իսրայել - ցենտրիֆուգներ (6000 պտ/ր, 16.000 պտ/ր)
 • MSF MRC, Իսրայել - մուֆելային վառարան
 • Sotax, Շվեյցարիա - ոչ թաղանթապատ դեղաձևերի մաշվելիության որոշման սարք
 • Sotax, Շվեյցարիա - կարծր դեղաձևերի տրոհելիության որոշման սարք
 • Sotax, Շվեյցարիա - կարծր դեղաձևերի լուծելիության որոշման սարք
 • pH-meter MRC, Իսրայել - pH-մետրեր
 • Vortex MRC, Իսրայել - խառնիչներ
 • Ultrasonic bath MRC, Իսրայել - ուլտրաձայնային բաղնիքներ
 • Millipore, Ֆրանսիա - ջրի դեիոնիզատոր
 • MRC, Իսրայել - վակուումային չորացուցիչ
 • MRC, Իսրայել - մագնիսական խառնիչներ` տաքացման ռեժիմով
 • MRC, Իսրայել - թվային առանցքային խառնիչ
 • MRC, Իսրայել - ռոտորային գոլորշացուցիչ
 • Macherey-Nagel, Գերմանիա - կարծր-ֆազային լուծահանման սարք
Դեղերի որակի և կենսահամարժեքության փորձարկման բաժնում
 • նմուշապատրաստման ընթացքում օգտագործվում են միայն սերտիֆիկացված ռեակտիվներ և ստանդարտներ
 • բոլոր սարքերը շահագործվում են համաձայն ստանդարտ շահագործման գործընթացների (SOP)
 • ՀՀ չափագիտության ազգային ինստիտուտի կողմից անցկացվում են անալիտիկ սարքավորումների ամենամյա ստուգաչափումներ և տրվում են ստուգաչափման հավաստագրեր
 • որակի հսկման ապահովման նպատակով կատարվում են նաև սարքավորումների ներքին տրամաչափարկումներ` համաձայն ստանդարտ շահագործման գործընթացների:

 


Լաբորատոր
Համալիր 2012
«Էֆ Դի Էյ Լաբ»

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB