AM
RU EN

FDA Laboratory

Դու կարո´ղ ես առողջ ապրել

Մանրէաբանական փորձարկման բաժին


 

ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐ

Մանրէաբանական բաժինն իրականացնում է պատրաստի դեղաձևերի և դեղամիջոցների արտադրության համար նախատեսված դեղանյութերի և օժանդակ նյութերի մանրէաբանական փորձարկումներ (մաքրություն, ստերիլություն, էնդոտոքսինների որոշում): Փորձարկումներն իրականացվում են համաձայն՝ 

 

 • Ռուսաստանի Դաշնության պետական դեղագրքի
 • Ամերիկյան դեղագրքի
 • Եվրոպական դեղագրքի
 • Հատուկ դեղամիջոցի համար մշակված մասնավոր դեղագրքային հոդվածի:

 

Մանրէաբանական մաքրության որոշման համար իրականացվում են հետևյալ փորձարկումները՝ 

 

 • աէրոբ մանրէներ
 • սնկեր՝ խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
 • էնտերոբակտերիաներ
 • pseudomonas aeruginosa
 • staphylococcus aureus
 • escherichia coli
 • salmonella.

 

Ստերիլության ստուգում՝

 

 • աէրոբ մանրէներ
 • անաէրոբ մանրէներ
 • սնկեր:

 

Բակտերիալ էնդոտոքսինների որոշում:

 

Հակամանրէային կոնսերվանտների արդյունավետության որոշում:

 

Հակաբիոտիկների հակամանրէային ակտիվության որոշում:

 

Բժշկական նշանակության պրոբիոտիկ միջոցները փորձարկվում են հետևյալ ցուցանիշներով՝

 

 • մանրէաբանական մաքրություն
 • լակտոմանրէների որոշում
 • բիֆիդոմանրէների որոշում
 • պրոբիոտիկների տիտրի որոշում:
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐ

Փորձարկումներն իրականացվում են համաձայն ՝

 

 • Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգի
 • ՀՀ տեխնիկական կանոնակարգի
 • Միջազգային չափորոշիչների
 • Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի
 • Պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջների:

 

Իրականացվում են հետևյալ ցուցանիշների որակական և քանակական փորձարկումներ ՝

 

 • ՄԱՖԱՄք
 • ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
 • escherichia coli (ներառյալ պաթոգեն ձևերը)
 • enterobacteriaceaе ընտանիքի մանրէներ
 • enterobacter sakazakii
 • salmonella spp
 • yersinia ցեղի մանրէներ
 • proteus ցեղի մանրէներ
 • enterococcus ցեղի մանրէներ
 • pseudomonas aeruginosa
 • staphylococcus aureus
 • listeria monocytogenes
 • V. parahaemolyticus
 • campylobacter
 • bacillus cereus
 • սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիաներ
 • խմորասնկեր/բորբոսասնկեր
 • պսիխրոտրոֆ մանրէներ
 • կաթնաթթվային մանրէներ (լակտոմանրէներ)
 • բիֆիդոմանրէներ
 • պրոբիոտիկ մանրէներ:
ԿԱՐԵՎՈՐ Է

 

Հայտնաբերված մանրէների նույնականացման և հաստատման համար օգտագործվում են՝

 

 • սելեկտիվ, էլեկտիվ, ախտորոշիչ, քրոմոգեն միջավայրեր
 • մանրադիտում, մանրէների ներկման տարբեր եղանակներ
 • կենսաքիմիական թեստեր
 • շճաբանական թեստեր:

 

Մանրէաբանական լաբորատորիայի հագեցվածությունը՝

 

 • օգտագործվում են սերտիֆիկացված, որակի վերահսկումն անցած սննդային միջավայրեր և ռեակտիվներ, արտասահմանյան արտադրողների, ինչպիսիք են Thermo Fisher Scientific, Carl Roth, Biomerieux, Genekam, Eppendorf, Sartorious, Liofilchem, SigmaAldrich: Օգտագործվող օժանդակ սարքավորումները ստերիլ են, նախատեսված մեկանգամյա օգտագործման համար՝
 • թեստ շտամեր ամերիկյան թեստ կուլտուրաների հավաքածուից (ATCC)
 • II դասի A2 տիպի կենսաանվտանգության պահարան, որը տեղակայված է В գոտում (համաձայն միջազգային դասակարգման):

 

Փորձարկումների որակի վերահսկողությունն իրականացվում է հետևյալ չափորոշիչների օգնությամբ՝

 

 • սննդային միջավայրերի որակի վերահսկում
 • մեկանգամյա ստերիլ օժանդակ սարքավորումների օգտագործում (պիպետներ,Պետրիի թասեր և այլն)
 • օդի և տարածքների մաքրության վերահսկում
 • սարքավորումների ստուգաչափում՝ սերտիֆիկացված էտալոնային նմուշների օգնությամբ
 • աշխատակազմի որակավորման պարբերական բարձրացում:

Լաբորատոր
Համալիր 2012
«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB