AM
RU EN

FDA Laboratory

Դու կարո´ղ ես առողջ ապրել

Միջլաբորատոր փորձարկումներ

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ փորձարկման լաբորատորիան շարունակաբար մասնակցում է միջլաբորատոր համեմատական փորձարկումների (ILC- Interlaboratory Comparisons) և համեմատական որակավորման փարձարկումների (PT-Proficiency Testings):

 

Լաբորատորիան մասնակցում է միայն ISO/IEC 17043 ստանդարտով հավատարմագրված պրովայդերների կողմից կազմակերպվող մասնագիտական փորձարկումներին:

 

Նմանօրինակ համեմատությունների նպատակն է գնահատել չափումների/փորձարկումների ճշգրտությունը, մշտապես վերահսկել կատարվող փորձարկումների որակը և հետևողականորեն կիրառել և գնահատել որակի հսկման պահանջները:  

 

Միջազգային հավատարմագրման համար մասնակցությունը նման փորձարկումներին հանդիսանում է պարտադիր պահանջ, քանի որ գալիս է ապացուցելու, որ տվյալ փորձարկման լաբորատորիան մշտապես վերահսկում է  իր կողմից կատարվող փորձարկումների որակը և ապահովում մաքսիմալ ճշգրիտ արդյունքներ:

 

2022 թվականի արդյունքներ 


Լաբորատոր
Համալիր 2012
«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB