AM
RU EN

FDA Laboratory

Դու կարո´ղ ես առողջ ապրել

Դեղերի որակի և կենսահամարժեքության փորձարկումների բաժին

 

ԴԵՂԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱՀԱՄԱՐԺԵՔՈւԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈւՄ Է
 • դեղահումքի լաբորատոր փորձարկումներ` համաձայն ամերիկյան, բրիտանական, եվրոպական, ճապոնական դեղագրքային մեթոդների (USP, BP, Eu.Ph, JP)
 • տարբեր դեղաձևերի լաբորատոր փորձարկումներ՝ պատվիրատուի կողմից ներկայացված չափորոշիչ տեխնիկական փաստաթղթերի (ՉՏՓ), ուղեկցող հավաստագրերի և լաբորատորիայի կողմից մշակված և վավերացված մեթոդների հիման վրա
 • դեղերի կենսահամարժեքության, ինչպես նաև ֆարմակոկինետիկ հետազոտություններ
 • նոր և գոյություն ունեցող  անալիտիկ մեթոդների մշակում և հետագա վավերացում (կատարվում է լաբորատորիայում առկա սարքավորումների բազայի հիման վրա):
ԴԵՂԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱՀԱՄԱՐԺԵՔՈւԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՈւՄ Է
 • մշակված և վավերացված մեթոդի ամբողջական հաշվետվություն, վավերացման նախագիծ, վավերացման առաջարկ
 • նոր ՉՏՓ-ի ձևակերպում՝ ըստ դեղագրքային հոդվածների (BP, USP, JP)
 • բոլոր փաստաթղթերը կարող են տրամադրվել 3 լեզուներով (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն):
ԲԱԺԻՆԸ ՀԱԳԵՑԱԾ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈւՄՆԵՐՈՎ
 • HPLC Knauer, Գերմանիա - բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրեր
 • 450-GC-MS Bruker, ԱՄՆ - գազային քրոմատագիր-մասս սպեկտրաչափ
 • 450-GC Bruker, ԱՄՆ - գազային քրոմատագիր
 • ICS -900 / 1100 Dionex, ԱՄՆ - իոնային քրոմատագիր
 • AAS 7000 Shimadzu, Ճապոնիա - ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրաչափ
 • Spectro UV meter MRC, Իսրայել - ՈւՄ սպեկտրաչափ:
ԲԱԺԻՆԸ ՀԱԳԵՑԱԾ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈւՄՆԵՐՈՎ
 • P8000 A Kruss Optronic, Գերմանիա - պոլյարիմետր
 • Semi-Micro Osmometer K-7400 Knauer, Գերմանիա - օսմոմետր
 • - 86OC freezers MRC, Իսրայել - սառցարաններ
 • Analytical balances MRC, Իսրայել - անալիտիկ կշեռքներ (D=0,1 մգ, D=0,01մգ)
 • Centrifuges MRC Իսրայել - ցենտրիֆուգներ (6000 պտ/ր, 16.000 պտ/ր)
 • MSF MRC, Իսրայել - մուֆելային վառարան
 • Sotax, Շվեյցարիա - մաշվելիության որոշման սարք
 • Sotax, Շվեյցարիա - տրոհելիության որոշման սարք
 • Sotax, Շվեյցարիա - լուծելիության որոշման սարք
 • pH-meter MRC, Իսրայել - pH-մետրեր
 • Vortex MRC, Իսրայել - խառնիչներ
 • Ultrasonic bath MRC, Իսրայել - ուլտրաձայնային բաղնիքներ
 • Millipore, Ֆրանսիա - ջրի դեիոնիզատոր
 • MRC, Իսրայել - վակուումային չորացուցիչ
 • MRC, Իսրայել - մագնիսական խառնիչներ` տաքացման ռեժիմով
 • MRC, Իսրայել - թվային առանցքային խառնիչ
 • MRC, Իսրայել - ռոտորային գոլորշացուցիչ
 • Macherey-Nagel, Գերմանիա - կարծր-ֆազային լուծահանման սարք:
ԴԵՂԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԿԵՆՍԱՀԱՄԱՐԺԵՔՈւԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆՈւՄ
 • նմուշապատրաստման ընթացքում օգտագործվում են միայն սերտիֆիկացված ռեակտիվներ և ստանդարտներ
 • բոլոր սարքերը շահագործվում են համաձայն ստանդարտ շահագործման գործընթացների (SOP)
 • ՀՀ չափագիտության ազգային ինստիտուտի կողմից անցկացվում են անալիտիկ սարքավորումների ամենամյա ստուգաչափումներ և տրվում են ստուգաչափման հավաստագրեր
 • որակի հսկման ապահովման նպատակով կատարվում են նաև սարքավորումների ներքին տրամաչափարկումներ` համաձայն ստանդարտ շահագործման գործընթացների:

Լաբորատոր
Համալիր 2012
«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB