AM
RU EN

FDA Laboratory

Դու կարո´ղ ես առողջ ապրել

Մանրէաբանական փորձարկումների բաժին


 

ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐ

Մանրէաբանական բաժինն իրականացնում է պատրաստի դեղաձևերի և դեղամիջոցների արտադրության համար նախատեսված հումքի և օժանդակ նյութերի մանրէաբանական փորձարկումներ (մաքրություն, ստերիլություն): Փորձարկումներն իրականացվում են համաձայն՝ 

 

 • Ռուսաստանի Դաշնության պետական դեղագրքի
 • Ամերիկյան դեղագրքի
 • Եվրոպական դեղագրքի
 • Հատուկ դեղամիջոցի համար մշակված մասնավոր դեղագրքային հոդվածի

 

Մանրէաբանական մաքրության որոշման համար իրականացվում են հետևյալ փորձարկումները՝ 

 

 • Աերոբ մանրէներ
 • Սնկեր՝ խմորասնկեր և բորբոսասնկեր
 • Էնտերոբակտերիաներ
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staphylococcus aureus
 • Escherichia coli
 • Salmonella spp.

 

Ստերիլության ստուգում՝

 

 • Աերոբ մանրէներ
 • Անաերոբ մանրէներ
 • Սնկեր

 

Էնդոտոքսինների որոշում (LAL թեստ):

 

Հակամանրէային կոնսերվանտների արդյունավետության որոշում:

 

Հակաբիոտիկների հակամանրէային ակտիվության որոշում:

 

Բժշկական նշանակության պրոբիոտիկ միջոցները փորձարկվում են հետևյալ ցուցանիշներով՝

 

 • Մանրէաբանական մաքրություն
 • Լակտոմանրէների որոշում
 • Բիֆիդոմանրէների որոշում
 • Պրոբիոտիկների տիտրի որոշում
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ՋՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐ

Փորձարկումներն իրականացվում են համաձայն ՝

 

 • Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգերի
 • ՀՀ և ԵՄ տեխնիկական կանոնակարգերի
 • Սանիտարական կանոնների և նորմերի 
 • Միջազգային ստանդարտների (ISO, ISO/TS, DIN, EN)
 • Ազգային ստանդարտների (ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ, ՄՈւԿ, ՄՈւ, ԲՍՏ ԻՍՕ, ՂՍՏ ԻՍՕ)
 • Մթերքի նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի

 

Իրականացվում են հետևյալ ցուցանիշների որակական և քանակական փորձարկումներ ՝

 

 • ՄԱՖԱՄք
 • ՄԸԹ 22oC/37oC
 • ԱՑԽՄ (կոլիձևեր)
 • Ջերմատոլերանտ կոլիձևեր
 • Escherichia coli
 • Enterobacteriaceaе ընտանիքի մանրէներ
 • Enterobacter sakazakii
 • Salmonella spp.
 • Enterococcus ցեղի մանրէներ (ֆեկալ ստրեպտոկոկեր)
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staphylococcus aureus
 • Listeria monocytogenes
 • Bacillus cereus
 • Սուլֆիտվերականգնող կլոստրիդիումներ (սպորներ)
 • Clostridium perfringens
 • Խմորասնկեր/բորբոսասնկեր
 • Candida albicans
 • Պսիխրոտրոֆ մանրէներ
 • Կաթնաթթվային մանրէներ (լակտոմանրէներ)
 • Բիֆիդոմանրէներ
 • Պրոբիոտիկ մանրէներ
ԿԱՐԵՎՈՐ Է

Փորձարկումներն իրականացվում են, ինչպես դասական, այնպես էլ էքսպրես եղանակով՝ ԻԺ ՊՇՌ:

 

Հայտնաբերված մանրէների նույնականացման և հաստատման համար օգտագործվում են՝

 

 • Սելեկտիվ, էլեկտիվ, ախտորոշիչ, քրոմոգեն միջավայրեր
 • Մանրադիտում, մանրէների ներկման տարբեր եղանակներ
 • Կենսաքիմիական թեստեր
 • Շճաբանական թեստեր

 

Մանրէաբանական լաբորատորիայի հագեցվածությունը՝

 

 • Օգտագործվում են արտասահմանյան արտադրողների սերտիֆիկացված, որակի վերահսկումն անցած սննդային միջավայրեր և ռեակտիվներ, ինչպիսիք են Carl Roth, Biomerieux, Genekam, Eppendorf, Sartorious, Liofilchem, SigmaAldrich
 • Ամերիկյան էտալոնային թեստ կուլտուրաների հավաքածուներ (ATCC)
 • 3 հատ B դասի մաքուր գոտիներ՝ իրենց II դասի A2 տիպի կենսաանվտանգության պահարաններով՝ համաձայն միջազգային դասակարգման
 • ԻԺ ՊՇՌ համակարգ «Quant Studio 5» (Thermo Fisher Scientific)

 

Փորձարկումների որակի վերահսկողությունն ապահովվում է հետևյալ չափորոշիչների օգնությամբ՝

 

 • Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների հավաստիության վրա ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդող սննդային միջավայրերի, օժանադակ սարքավորումների, շրջակա միջավայրի և օդի որակի վերահսկում
 • Փորձարկումների փաստաթղթավորում
 • Աշխատակազմի որակավորման պարբերական բարձրացում

Լաբորատոր
Համալիր 2012
«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB