AM
RU EN

FDA Laboratory

Դու կարո´ղ ես առողջ ապրել

Կաթի և կաթնամթերքի կեղծում

Բուսական յուղի ավելացումը և դրա առկայությունը կաթի և կաթնամթերքի մեջ համարվում է կեղծում:

 

Կաթի և կաթնամթերքի մեջ բուսական յուղի առկայությունը ընդունված է որոշել՝ հիմնվելով յուղի ճարպաթթվային կազմի վրա:

 

Հարկ է նշել, որ այս մեթոդը ոչ այնքան ճշգրիտ և արդյունավետ մեթոդ է, քանի որ հստակեցված չեն այն ճարպաթթուների անունները, որոնք չպետք է լինեն կաթնամթերքի մեջ, իսկ այն ճարպաթթուները, որոնք պետք է լինեն, դրանց քանակի առկայության միջակայքում էլ նվազագույն և առավելագույն շեմերը խիստ կտրուկ են, ինչն էլ վտանգում է փորձարկման ճշգրտությունը:

 

Կաթի և կաթնամթերքի մեջ չպետք է լինեն ֆիտոստերիններ:

 

«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ Սննդի որակի և անվտանգության փորձարկման լաբորատորիայում կաթի և կաթնամթերքի կեղծման փորձարկումներն իրականացվում են առավել ճշգրիտ մեթոդով՝ ֆիտոստերինների առկայության որոշմամբ:

 

Փորձարկումներն իրականացվում են Գազ քրոմատագիր-մասս սպեկտրաչափով (GC-MS), որի միջոցով որոշվում են հենց ստերինների առկայությունը կաթնամթեր­քում:

 

Փորձարկումներն իրականացվում են համաձայն Մաքսային Միության Տեխնիկական Կանոնակարգերի՝ 021/2011 և 033/2013:

 

Փորձարկվում են՝

 

  • կաթ
  • չոր կաթ
  • խտացրած կաթ
  • կարագ
  • թթվասեր
  • կաթնաշոռ
  • պանիր
  • մածուն
  • թան
  • պաղպաղակ

 

 Լաբորատոր
Համալիր 2012
«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ Լաբորատորիա» ՍՊԸ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB